Nánosy prachu, ohlušující zvuk třesoucího se nádobí v poličkách. S tím se musí už řadu let den co den vyrovnat obyvatelé obce Olešník na Českobudějovicku.

Problémy jim způsobují nákladní auta, která vozí do blízkého odkaliště na kopci nad obcí rekultivační materiál. „Měl by to být drobný popílek, ale vozí sem i kamení, hlínu a prý snad i nějaké fekálie,“ jednohlasně se shodují obyvatelé obce. To odmítá společnost Diamo, která odkaliště rekultivuje. „V tuto chvíli se na odkaliště vozí drobný popílek, poté se budou přidávat další vrstvy, jedna z nich bude třeba z jílu, nejprve ale musí dojít k celkovému odvodnění odkaliště, což je již zanesené v uzemním plánu,“ uvedl za společnost Diamo vedoucí provozu Josef Vacek.

Místním vadí, že tudy projede až čtyřicet nákladních aut za den, a to je prý pořádný rachot. „Bydlíme v Olešníku přes dvacet let a když jsme se nastěhovali, tehdejší zastupitelé slibovali, že do sedmi let bude vše zavezené a my budeme mít pokoj. Opak je pravdou, vozí se tam pořád a nepochopitelně se odsud i materiál odváží,“ zlobí se Miloslava Horná.

Podle starosty Jaroslava Pavlici obec s tímto problémem bojuje již několik let. „Problém s odkalištěm jsme převzali od minulého zastupitelstva a nyní se s ním snažíme bojovat, zatím se nám ale obtíže spojené se zavezením odkaliště nedaří eliminovat, jak bychom si představovali,“ dodává.

„Určitý pokrok vidět je. Ze začátku tu šlo o zdraví, protože někteří řidiči náklaďáků nedodržovali předepsanou rychlost a řítili se tady jako závodníci, teď se již situace s vysokou rychlostí zlepšila, ale stále ještě nemáme vyhráno,“ řekl starosta obce Jaroslav Pavlica.

Obyvatelům Olešníka by se mělo ulevit v říjnu, kdy by měl být zprůjezdněn nový obchvat. Nákladní automobily tak nebudou muset jezdit přes obec, ale mimo ni, kolem rybníka. „U vjezdu na tuto komunikaci umístíme závoru, aby se tam mohla pohybovat jenom auta, která mají něco společného s odkalištěm a nikdo tak nebude moci přijít k úrazu,“ řekl Josef Vacek ze společnosti Diamo.

Právě tato společnost, která zavážku provádí, má s obecním úřadem domluvu, že několikrát za den pokropí silnici, aby prach, který se při průjezdu každého auta zvíří, nemohl poletovat obcí. Ve skutečnosti se prý ale nic takového neděje. Místní se dále shodují, že se tu kropicí vůz objeví tak jednou dvakrát v týdnu, nebo pokud to společnosti nařídí starosta. „Ten kropičák tu projede s bídou jednou, tedy pokud nevyjdu ven s foťákem, jakmile totiž někdo z těch řidičů vidí foťák, během pěti minut vyjedou s kropicím vozem, ale ani to nestačí, ty nánosy prachu jsou tu opravdu veliké a o otřesech ani nemluvím“ dodává Miloslava Horná.

Podle Vacka o stížnostech obyvatel společnost ví, zároveň ale popírá, že by ke kropení silnice nedocházelo v pravidelných intervalech. „Podle zápisu ze schůzky s vedením obce máme obec kropit několikrát za den. Osobně vím jenom o jediném případu, kdy se tak nestalo a situaci jsme okamžitě napravili. Jinak také provádíme odsíření veškerého popílku, které má zabránit jeho prášení. Ovšem ne vždy se to podaří, takže pokud foukne vítr obráceným směrem, tedy na obec, tak to letí všechno tam, ale to je jen ve výjimečných případech,“ dodává vedoucí provozu společnosti Diamo Josef Vacek.

S názorem Vacka však nesouhlasí místní a jenom dodávají: „V tom případě se jim to jen zcela výjimečně podaří, vždyť sem ten prach léta celou dobu.“

Práce v odkališti je podle obecního úřadu i podle společnosti Diamo ještě mnoho. Celý rekultivační proces by měl být ukončen až v roce 2024 a do té doby je jediným plánovaným ulevením obci již zmíněný obchvat, který ovšem nezabrání drobnému popílku v poletování a usazování na domech v blízkosti odkaliště. „Moc nám ten obchvat sice nepomůže, ale už se aspoň nebudeme bát chodit po silnici se strachem, že nás tu přejede nějaký náklaďák,“ dodávají obyvatelé Olešníka.

PAVEL ZEMAN