Desítky až stovky aut denně, které tu převáží jíl a rekultivační materiál do bývalých kalojemů po těžbě uranu, by se měly převelet na novou silnici. Situaci by měl vyřešit dopravní obchvat Olešníka.

„Je to tatra za tatrou, hrozný hluk a rozmlácené silnice. Obchvat tu slibují už několik let,“ poznamenal František Strnad, který jezdí do Olešníka za rodiči.

„Vnímáme, že situace obcí v okolí Mydlovar je již delší dobu neúnosná, a proto jsme se rozhodli situaci rázně řešit,“ řekl vicehejtman Martin Kuba s tím, že jednou částí dohody, je vybudování obchvatu Olešníka. Ten by měl být hotov do roku 2010.

„Obchvat máme zanesený v územním plánu už od roku 2005. Byla bych ráda, aby se udělal co nejdřív, protože nákladní doprava je tady značná,“ dodala starostka Olešníka Jana Píchová.

V současné době výstavbu blokuje už jen několik pozemků, které je třeba vykoupit od soukromých majitelů.

„Ze sto devatenácti majetkoprávních vztahů jich nyní zbývá dořešit pět. Dva případy jsou v exekutorském řízení, jeden v dědickém, u jednoho se řeší směna pozemku a u jednoho odkup. Pokud se podaří vyřešit majetkoprávní vztahy ještě letos, je reálně, aby byl obchvat v příštím roce hotov,“ uvedl Václav Plojhar, ředitel Správy uranových ložisek státního podniku Diamo, která zajišťuje sanaci ekologické zátěže v Mydlovarech. Hned po výkupu zbylých pozemků dle jeho slov podá podnik žádost o stavební povolení a v ideálním případě by se stavba zahájila na jaře příštího roku a dokončila v říjnu 2010.

Plán obchvatu u Olešníku.
Samotná stavba obchvatu Olešníka je rozdělena na dvě části. První úsek má na starosti státní podnik Diamo, který zajišťuje sanaci ekologické zátěže v Mydlovarech. Tento zhruba dvoukilometrový úsek má vzniknout v místech nynější panelové silnice kolem kalojemu (v mapce znázorněn světle modrou barvou). Druhá, navazující část obchvatu, kterou zajišťuje Jihočeský kraj, povede po stávající komunikaci od Olešníka směrem na Chlumec. Má se zrekonstruovat a upravit pro provoz těžkých vozidel (v mapce tmavě modrou barvou). Repro: Deník