Bouřlivou debatu vyvolal v Českých Budějovicích návrh na dopravní změny v historickém centru, který schválila rada města. Především jde o omezení průjezdu náměstím Přemysla Otakara II. a parkování na náměstí. Nejedná se však o blesk z čistého nebe. O možných úpravách provozu na náměstí se diskutuje celé roky.

Například opoziční zastupitel Petr Maroš má ale ke zveřejněnému záměru řadu výhrad. Podle Petra Maroše mělo město počkat s úpravou dopravy na dobu, kdy bude třeba hotov nový parkovací dům u Sportovní haly. Zastupitel se zároveň ptá, jestli někde poblíž centra existuje odpovídající možnost parkování za místa, která by měla být zrušena?

„Máme vybudovanou nějakou jinou komunikaci, po které může jet denně 4500 aut využívajících náměstí pro přejezd města z jedné strany na druhou? Ne,“ poukazuje Petr Maroš na to, že řidiči hledají cestou přes náměstí náhradu za ulice Na Sadech nebo Mánesovu. A míní, že rozhodnutí rady města může být motivováno snahou, ukázat před nadcházejícími komunálními volbami aktivitu.

Provoz roste

Podle náměstka primátora Petra Holického se ale v Českých Budějovicích každoročně o pár procent zvětšuje automobilový provoz a vytlačuje z prostoru zbytky městského života. „Diskuze o změnách na náměstí, konečně vyústily do usnesení rady města. Kromě rozmístění nové zeleně a mobiliáře, schválila rada také návrh organizace dopravy, který nyní dopracuje projektant. Cílem je celkové zklidnění dopravy v historickém centru, tedy omezení průjezdu vozidel, která si jen krátí cestu, a to třeba i za cenu vytlačování dopravní zátěže do okolí,“ říká Petr Holický s tím, že se nemá zhoršit dopravní obslužnost provozoven a institucí v centru, ani situace rezidentů a abonentů. Posílí se i lidské měřítko centra.

„Načasování první etapy změn není nutné spojovat s otevřením parkovacího domu na Dlouhé louce. Jiná parkoviště v docházkové vzdálenosti volnou kapacitu poskytují, například parkovací dům v Goethově ulici,“ dodává pak Petr Holický k otázce parkování.