Online reportáž

Jak správně vybrat starostu?

1. Kdy se volí?
Základem pro úspěšnou volbu je nezmeškat termín. Volby do obecních zastupitelstev (a v jedné třetině republiky i do Senátu) proběhnou ve dnech 5. a 6. října. V pátek můžete volební místnosti navštívit mezi 14. a 22. hodinou, následující den budou otevřené od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne ve stejných časech o týden později.

2. Kdo volí?
Voleb do zastupitelstev obcí i do Senátu se můžete zúčastnit, pokud je vám osmnáct a více let, jste občané České republiky a máte v obci trvalé bydliště. V komunálních volbách mohou navíc volit i ostatní, kteří jsou občany členských zemí Evropské unie, mají zde trvalý nebo přechodný pobyt a jsou zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Pech Karel3. Kde se volí?
V komunálních volbách můžete volit pouze v okrsku, do kterého jste zapsáni. V senátních volbách si můžete zažádat o voličský průkaz, svůj hlas ale můžete odevzdat pouze v okrscích v rámci stejného volebního obvodu. Seznam a adresy okrsků naleznete na webových stránkách nebo vývěsce svého volebního úřadu, mapu senátních obvodů nabízí například Český statistický úřad (ČSÚ). V případě nemoci k vám volební komise může poslat člověka s přenosnou volební urnou.

Příklad pro zjednodušení: Občan Mladé Boleslavi, která spadá do senátního obvodu číslo 38, může svůj hlas s voličským průkazem odevzdat například v nedalekých Benátkách nad Jizerou. Z volebních místností v západočeských Domažlicích, které patří k obvodu číslo 11, by však odešel s nepořízenou.

4. Kde se seznámím se jmény kandidátů?
Nejpozději tři dny před prvním dnem voleb dostane každý oprávněný volič do schránky hlasovací lístky se seznamem kandidátů. Dejte si dobrý pozor, lístky mohou být natištěny oboustranně, pro jistotu ho tedy otočte. Seznam kandidátů naleznete i na speciálním webu ČSÚ Volby.cz.

5. Co budu k volbám potřebovat?
Před volební komisí se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Občané jiných zemí Evropské unie se prokáží doklady o povolení k pobytu. Použít lze i občanský průkaz s odstřiženým rohem současně s potvrzením o změně některého z údajů. Skončila vám platnost občanského průkazu? Nezoufejte, za poplatek vám nový vystaví do 24 hodin.

K úspěšnému odvolení jsou samozřejmě potřeba i hlasovací lístky. Pokud si je však zapomenete doma, nic se neděje. Volební komise vám po ověření totožnosti vydá náhradní.

Volby na Mírově. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jiří Kopáč6. Jak správně zvolit kandidáta?
U senátních voleb je to jednoduché, do obálky vložíte hlasovací lístek se jménem vybraného kandidáta. U komunálních voleb je to složitější, můžete totiž vybrat celou politickou stranu, nebo si vybrat z kandidátů napříč politickým spektrem.

7. Jak označit volební lístek v komunálních volbách?
Při hlasování v komunálních volbách máte přesně tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. K vyplnění volebního lístku je třeba označit křížkem vyznačená pole u názvů politických subjektů nebo konkrétních kandidátů. Možnosti máte tři:

a) Označit křížkem pouze jednu politickou stranu. V takovém případě připadnou všechny vaše hlasy kandidátům zvolené strany a straně samotné.

b) Označit křížkem pouze vybrané kandidáty. Hlasovat můžete pro tolik lidí, kolik členů má zastupitelstvo vaší obce. Počet vždy najdete uvedený v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud označíte více kandidátů, je lístek NEPLATNÝ!

c) Zvolit kombinovanou variantu. Označit můžete jednu politickou stranu i kandidáty napříč ostatními stranami (nemůžete tedy zaškrnout kandidáty ve straně, kterou jste označili). V takovém případě opět platí pravidlo o maximálním počtu hlasů. Přednost pak mají kandidáti ostatních stran, zbývající hlasy dostanou zástupci označené strany počínaje tím na první příčce kandidátky.

Pozor! Hlasování pro jednotlivé kandidáty, takzvané panašování, může být zrádné. Svůj hlas odevzdáváte primárně straně, za kterou dotyčný kandiduje. Aby mohl vybraný uchazeč poskočit na přední příčku kandidátky, musel by ve volbách získat o 10 procent více preferenčních hlasů, než průměrně získali všichni kandidáti ze stejné strany.

Příklad: Pokud pro politickou stranu Pro město s 11 kandidáty bude hlasovat 7535 obyvatel, každý kandidát průměrně získal 685 hlasů. Aby mohl uchazeč na posledním místě poskočit nahoru, musel by tedy získat podporu 754 (685 + 10 procent) voličů.

Ilustrační fotografie.Zdroj: Deník/ Michal Fanta8. Jakou zvolit obálku?
Obálky vám vydá volební komise a vždy mají stejnou barvu, jako hlasovací lístky. Do šedé obálky tedy vložíte šedý hlasovací lístek komunálních voleb, do žluté obálky patří hlasovací lístek vybraného kandidáta do senátu. Pokud se spletete, váš hlas bude NEPLATNÝ. Pokud bydlíte ve statutárním městě a volíte tedy i zástupce magistrátu, vložíte hlasovací lístek do šedé obálky společně s lístkem kandidátů vaší městské části.

Do zastupitelstev chce téměř 17 tisíc Jihočechů

Volby řečí čísel. Statistické zajímavosti vztahující se k nadcházejícím komunálním volbám a prvnímu kolu senátních voleb vybrali Jana Sedláčková a Jan Honner z českobudějovické krajské správy Českého statistického úřadu.

• v Jihočeském kraji je vytvořeno 1 260 stálých volebních okrsků (ve Vojenském újezdu Boletice obecní zastupitelstvo není a volby se tedy nekonají); v okrese České Budějovice je vytvořeno 306 volebních okrsků

• volby do zastupitelstev obcí se budou konat v kraji v 622 obcích
o v obci Němčice v okrese Strakonice se volby konat nebudou – nebyli zaregistrování žádní kandidáti

• v 54 obcích (192 volebních okrsků) se zároveň bude konat 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
• jedná se o volební obvod č. 14 České Budějovice, který zahrnuje město České Budějovice, východní část okresu České Budějovice a část Třeboňska
• o místo senátora se uchází 8 kandidátů
• na 5 556 míst zastupitelů bylo v kraji zaregistrováno 16 875 kandidátů (z toho 12 kandidátů následně odstoupilo nebo bylo odvoláno); v roce 2014 kandidovalo na 5 560 mandátů 18 487 kandidátů
o v okrese České Budějovice kandiduje na 1 049 mandátů celkem 3 569 kandidátů; v roce 2014 kandidovalo na 1 051 mandátů (volby neproběhly v obci Vlkov) celkem 4 074 kandidátů mandátů

• ve 116 obcích v kraji kandidují pouze samostatní nezávislí kandidáti, ve 276 obcích pak kandidují pouze místní sdružení nezávislých kandidátů
• v kraji je v 97 obcích stejný počet platných kandidátů jako počet volených zastupitelů, v obci Záboří (okres Strakonice) mají o 2 kandidáty méně než členů voleného zastupitelstva
• v okrese České Budějovice je počet volených zastupitelů shodný s počtem kandidátů v 19 obcích
• z celkového počtu platných kandidátů v kraji představují 69,5 % muži a 30,5 % ženy
o v 36 obcích kraje kandidují pouze muži (např. v obci Hatín v okrese Jindřichův Hradec kandiduje 18 mužů, v obci Rodná v okrese Tábor kandiduje 12 mužů, v obci Osek v okrese Písek kandiduje také 12 mužů)
o samé ženy nekandidují v žádné obci, ale v obci Hranice (okres České Budějovice) kandiduje mezi 5 ženami jediný muž a v obci Čenkov u Bechyně mezi 7 ženami

• průměrný věk kandidáta v kraji je 47,0 roku, přitom muži jsou v průměru o 1,2 roku starší než ženy
o nejvíce kandidátů v kraji je věku 40–49 let (tvoří téměř 30 % kandidátů); ve věku 18–29 let je 8,7 % (z toho 164 kandidátů má 18–20 let)
o naproti tomu věku 65 a více let dosáhlo 11,5 % kandidátů, 22 kandidátů má 85 a více let
o ve 3 obcích je polovina kandidátů ve věku do 29 let (Strýčice v okrese České Budějovice, Radějovice a Zahorčice v okrese Strakonice)
o naproti tomu v obci Minice (okres Písek) je 55,6 % kandidátů ve věku 65 a více let

• počet voličů můžeme pouze odhadovat na základě výsledků lednové volby prezidenta, kdy bylo v seznamech voličů zapsáno v okrese České Budějovice 152 816 voličů, v Jihočeském kraji 513 494 voličů
o aktuálnější údaj nemáme k dispozici
o skutečný počet voličů v jednotlivých okrscích může být samozřejmě ovlivněn tím, že pravidla pro komunální volby jsou odlišná (není možno volit na voličský průkaz)
• nejmenší volební okrsek v Jihočeském kraji
• okrsek č. 11 v obci Blatná (okres Strakonice) – 16 voličů
• okrsek č. 5 Třitim v obci Žimutice (okres České Budějovice – 24 voličů
• okrsek č. 9 Skrýchov v obci Studená (okres Jindřichův Hradec) – 27 voličů
• největší volební okrsek v kraji
o okrsek č. 1 ve městě České Budějovice - 3 761 zapsaných voličů - značnou část z nich však tvoří osoby, které mají místo trvalého pobytu na ohlašovně pobytu magistrátu města, ale ve skutečnosti v okrsku nebydlí)
o okrsek č. 1 v obci Tábor (1 649 zapsaných voličů)
o okrsek č. 1 v obci Včelná, okres České Budějovice (1 608 zapsaných voličů)

• účast ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014
• v Jihočeském kraji se voleb zúčastnilo 48,22 % voličů, v roce 2010 to bylo 51,43 % voličů
• v okrese České Budějovice 44,13 % voličů, v roce 2010 to bylo 49,02 % voličů
• největší účast v kraji byla v okrscích
o č. 1 v obci Kalenice, okres Strakonice – 78 z 80 voličů (97,5 %)
o č. 1 v obci Probulov, okres Písek – 53 z 56 voličů (94,6 %)
o v okrese České Budějovice
o č. 1 v obci Hvozdec - 84 z 93 voličů (90,3 %)
o č. 12 Předčice v obci Týn nad Vltavou - 44 z 52 voličů (84,6 %)
o č. 1 v obci Hlavatce – 109 ze 129 voličů (84.5 %)

• nejmenší účast byla v okrscích (kromě okrsku č. 1 v Českých Budějovicích)
o č. 4 v obci Planá nad Lužnicí, okres Tábor - 32 z 239 voličů (13,4 %)
o č.58 (ZŠ Máj) v obci České Budějovice – 201 z 1 158 voličů (17,4 %)
o č.41 (ZŠ Bezdrevská – sídl.Vltava) v obci České Budějovice – 52 z 285 voličů (18,2 %)
o v okrese České Budějovice (kromě okrsků ve městě České Budějovice)
o č. 2 Křenovice v obci Dubné - 81 z 323 voličů (25,1 %)
o č. 1 v obci Týn nad Vltavou - 272 z 862 voličů (31,6 %)
• v kraji je vytvořeno 37 přebíracích míst při pověřených obecních úřadech
• největší přebírací místo z celé ČR je ve Sportovní hale v Českých Budějovicích, kde bude zpracované výsledky předávat 176 okrskových volebních komisí, z toho 122 komisí přiveze ještě výsledky voleb do Senátu
• nejmenší přebírací místo v kraji je vytvořeno na MěÚ České Velenice a na MěÚ Horní Planá, kam přivezou výsledky vždy 4 okrsky