S podtitulem Zapoj hlavu a Zakousni se do problému již za první den soutěžilo 12 500 žáků. Letos se počítá s rekordním počtem soutěžících. Minulý rok jich bylo přes 71 tisíc z ČR. To zařadilo Českou republiku z 50 zemí světa na 5. místo. Již 10. ročník Bobříka informatiky testuje schopnosti studentů z informatických témat jako je například algoritmizace, porozuměním informacím a optimalizace. Například kódují či dešifrují zprávy, hledají nejkratší cesty, posuzují informace skryté v diagramech nebo odpovídají na otázky týkající se autorských práv a elektronické bezpečnosti, popisuje tisková mluvčí Jihočeské univerzity Dagmar Dvořáková.

Zdálo by se, že se do této soutěže zapojují hlavně chlapci, ale v minulém roku bylo mezi soutěžícími 47 % dívek. „Testování probíhá on-line formou přímo v počítačových učebnách ve školách. Žáci mají k dispozici čtyřicet minut, během nichž odpovídají na patnáct otázek,“ upřesňuje vedoucí katedry informatiky Pedagogické fakulty JU Jiří Vaníček, jehož katedra ve spolupráci s partnery soutěž pořádá. O testování je podle něj velký zájem. Formou této soutěže chtějí pořadatelé poukázat na nutnost změny zaměření školního předmětu informatika od pouhého klikání a prohlížení internetu k tvořivé práci.