S účinností od 17. 3. 2020 dochází ke zrušení veškerých hospitalizací, operací, výkonů a vyšetření, plánovaných na dobu trvání nouzového stavu (tj. do 11. 4. 2020), u kterých je to medicínsky bezpečné, včetně zastavení objednávání nových pacientů k těmto procedurám. Pacienty, kterým byl plánovaný výkon zrušen, budou jednotlivá oddělení Nemocnice České Budějovice evidovat s tím, že jim bude náhradní termín telefonicky sdělen po obnovení standardního provozu. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba). U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede.

Je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce.

„ Všem zaměstnancům naší nemocnice děkuji za mimořádné pracovní úsilí a neuvěřitelné sepětí. Našim pacientům pak velice děkujeme za pochopení vzniklé situace, “ dodává Michal Šnorek, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.