A také proto ortopedie při českobudějovické nemocnici zvyšuje počet těchto šetrných operací. Jen v průběhu uplynulých třinácti let se zde počet artroskopií zvýšil patnáctinásobně. „Zatímco v roce 1995 se počet operací prováděných artroskopicky pohyboval okolo padesátky, nyní jejich počet dosahuje ročně okolo sedmi set padesáti,“ uvedl vedoucí arteoskopické skupiny z ortopedického oddělení nemocnice doktor Pavel Sadovský.

„Na arteoskopii kolene bych měl jít někdy v polovině ledna, takže si snad ještě do míče v jarní části sezony kopnu,“ tvrdí pětadvacetiletý Martin Tuček z okrajové části Českých Budějovic, který hraje fotbal a potřebuje se po zákroku co nejrychleji vrátit na trávník.

Slovo artroskopie pochází z řeckých slov arthro (česky kloub) a skopein (podívat se), takže dohromady tedy „podívat se do kloubu“.

„Na kůži nad vyšetřovaným kloubem se udělá malý vpich a artroskop, což je tenká optická sonda, se zasune do kloubu. Na artroskopu je umístěna kamera a obraz je přenášen přes optický kabel na videomonitor. Dalším vpichem se do kloubu zavede tenká sonda a dále příslušný miniaturní operační nástroj dle diagnostikovaného typu postižení kloubu,“ popisuje Sadovský postup při šetrné operaci.

Českobudějovické ortopedické oddělení je v současné době jedním z nejvýznamnějších artroskopických pracovišť v republice. A to jak počtem prováděných výkonů, tak spektrem operací.

Artroskopicky se zde zasahuje prakticky na všech kloubech. Roste i počet složitých zákroků, tedy náročných rekonstrukčních operací. Sem patří například rekonstrukce zkřížených vazů v koleni, stabilizace ramen a podobně.

„Nespornou výhodou, která určuje směr vývoje artroskopie, je, že se tyto zákroky realizují z minimálních přístupů do těla, skutečně jen z centimetrových řezů, které jsou dvě, nebo tři, podle potřeby, ale v každém případě jsou tak minimální, že jde o nesrovnatelně šetrnější zásah do tkáně v porovnání s otevřenou operativou,“ podotýká operatér. „Se šetrností zákroku pak souvisí menší bolestivost, mnohem kratší hojení, mnohem kratší doba hospitalizace a tím i kratší doba rehabilitace a pracovní neschopnosti, menší procento komplikací a výrazně rychlejší návrat do běžného života,“ zdůraznil Sadovský.