Při té musela být úpravna vody, jež v krajském městě zásobuje pitnou vodou zhruba čtvrtinu domácností na několik dní odstavena mimo provoz.

„Při údržbě čistíme nádrže na vodu, kontrolujeme filtry a další technické vybavení úpravny," dodala Jitka Kramářová.

Úpravna, která je majetkem města České Budějovice, je v provozu již devátým rokem. Byla postavena jako záložní zdroj pitné vody pro krajské město, ale je v souběžném provozu s úpravnou Plav. I v době její odstávky je tedy pitné vody pro město a přilehlé obce dostatek, takže obyvatelé žádnou změnu nezaznamenají.

Úpravna čerpá surovou vodu ze dvou nedalekých podzemních vrtů do Budějovické pánve. Každý je hluboký okolo tří set metrů. Její výrobní kapacita v běžném provozu je padesát litrů za vteřinu, v případě potřeby to však může být až osmdesát litrů. „Voda, kterou získáváme z Budějovické pánve, je velmi kvalitní, na úpravně z ní pouze odstraňujeme železo a mangan pomocí dávky vápenného mléka. Desinfikujeme ji minimálním množstvím chloru,“ doplnila Jitka Kramářová s tím, že takto upravená voda je z úpravny tlačena čerpadly potrubím do vodojemu Hosín, ze kterého už gravitačně přitéká do vodovodní sítě Českých Budějovic.