Opravy chodníků a výměna vodovodních armatur začne 17. dubna v křižovatce ulic Kněžská a Karla IV. Práce potrvají podle Petra Ferebauera z kanceláře primátorky do 18. května 2023. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu stanovil odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu přechodnou úpravu provozu. Kněžská ulice v úseku Kanovnická a Karla IV. zůstane pro řidiče úplně uzavřena. Průchod pěším umožní provizorní lávky se zábradlím. Při napojování vodovodních sítí bude vždy umožněn průjezd zúženým úsekem ulice Karla IV. v místě křížení s ulicí Kněžskou. Konkrétně od 17. 4. do 20. 4. to bude ve směru do ulice Široká, kdy zároveň dojde i k uzavření úseku Karla IV. – Široká. Ve dnech od 24. 4. do 26. 4. se zúžení dotkne ulice Karla IV. na straně směrem k Jihočeské filharmonii.

Oprava mostu v Hrdějovicích

Hrdějovický most přes potok s názvem Kyselá voda bude v době od 24. dubna do 30. října 2023 z důvodu celkové obnovy úplně uzavřen. Pro pěší vznikne náhradní lávka. Zastávky autobusové linky č. 6 na návsi zůstanou zachovány, pouze dojde k jejich posunu. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny povede obousměrně po českobudějovické Pražské třídě přes kruhovou křižovatkou u Makra do Hrdějovic. Řidiči vozidel do 3,5 tuny mohou v obou směrech využívat komunikaci v ulici Jubilejní / Nemanická na katastru obce Hrdějovice. Zadavatelem projektu je Krajský úřad Jihočeského kraje, zhotovitelem společnost K – Building CB a.s.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 10575-3 přes potok v Hrdějovicích. "Most je zařazen v bílé knize z důvodu zhoršujícího se stavu, především narušení nosné konstrukce v podobě četných příčných trhlin a průsaků vody a zkorodovaných ocelových nosníků. Směrové a šířkové poměry mostu jsou rovněž nevyhovující," uvedla k opravě již dříve pro Deník tisková mluvčí krajského úřadu Hana Brožková. Předpokládané finanční náklady činí 17 878 000,00 Kč bez DPH (21 632 380,00 Kč s DPH).

Stavební stav spodní stavby mostu je klasifikován stupněm IV – uspokojivý a stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm V – špatný. Při realizaci stavby dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení novým, hlubině založeným mostem s monolitickým železobetonovým rámem. Součástí stavby budou vedle přeložky vodovodu a úpravy veřejného osvětlení, které jsou součástí předmětu veřejné zakázky, i přeložky sdělovacích kabelů CETIN a přeložky kabelu nízkého napětí společnosti EG.D. Celková délka úpravy komunikace je v délce 83,08 m.

Uzavírky kvůli dálnici

Částečně uzavřeny zůstanou místní pozemní komunikace v katastrálním území Staré Hodějovice kvůli realizaci stavby dálnice D3, jedná se o komunikaci Roudné – Vidov. Uzavírka je ohlášena na termín 24. dubna – 7. července 2023. Objízdná trasa bude po sousedním jízdním pruhu, provoz bude řízen mobilní semaforovou soupravou, provizorní světelnou signalizací v rámci kyvadlově řízeného úseku.

Kvůli stavbě dálnice má být až do konce června prodloužena uzavírka Dobrovodské ulice mezi Českými Budějovicemi a Dobrou Vodou. Prodloužený termín uzavírky byl do 30. dubna 2023, zhotovitel stavby má ale jednat o prodloužení uzavírky.

Nové Roudné

V Rožnově/Novém Roudném už českobudějovická radnice zahájila obnovu ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října 2023. Součástí rekonstrukce je výstavba nových nebo obnova stávajících inženýrských sítí. Z těchto důvodů musí být dotčená ulice úplně uzavřena. Pro majitele nemovitostí bude vjezd umožněn takto:

  • ulice U Kapličky – vjezd motorovými vozidly po provizorní komunikaci přes staveniště ve směru od Plavské, nebo od Otakara Březiny, podle postupu stavebních prací.
  • ulice Na Hraničkách, Na Děkanských polích a Velešínská – bude částečně umožněn vjezd přes staveniště opět podle konkrétního postupu stavebních prací a také po domluvě se stavbyvedoucím.

V Temelíně od 11. dubna

V obci Temelín byla zahájena předáním staveniště 11. dubna 2023 rekonstrukce křižovatky na vjezdu do obce poblíž místní restaurace. Práce jsou rozděleny do dvou etap a hotovo má být do konce července. Pro osobní dopravu povedou objížďky po místních komunikacích. Nové řešení křižovatky má hlavně nabídnout zvýšení bezpečnosti a přehlednější situaci v místě. Aktuálně není křižovatka průjezdná směrem na České Budějovice.

Havlíčkova kolonie

Obnova kanalizace a vodovodu uzavře budějovickou ulici Na Nábřeží v úseku ulic Marie Vydrové a Havlíčkova. Přechodná uzavírka začne v druhé polovině března a potrvá do července. Objízdná trasa není stanovena. Zhotovitelem je Akord – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Omezení dopravy přinese i stavba nové transformační stanice u Mánesovy ulice. Rozvodna, jejíž stavba pro společnost EG.D už začala, bude stát na rohu ulic Mánesova a U Elektrárny a dokončena by měla být v příštím roce. Její výstavba včetně tříkilometrového přívodního vedení si vyžádá investice ve výši přes 300 milionů korun. Jedná se o stavebně i technologicky náročnou stavbu a bude prováděna v šesti etapách. Dotkne se ulic Ke Špačkům, Osiková, Františka Halase, Křižíkova, Polní a U Elektrárny. Každá etapa bude vyžadovat dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů.

Branišovská nebo Lidická

Trvá uzavírka, kvůli které neprojedete aktuálně z Budějovic na Včelnou přímo z Lidické, kde se dokončuje stavba velké kruhové křižovatky pro Jižní tangentu. Objížďka je vedena z Lidické po části Jižní tangenty k silnici I/3 a odtud ke sjezdu na Včelnou a naopak.

Pozor na křižovatkách

Kvůli zkouškám elektrického vedení, které bude provádět firma EG.D, dojde k přerušení dodávek elektrické energie: v úterý 18. 4. 2023 v čase 11:30 až 14:30 hod. tím dojde k vypnutí světelné signalizace na křižovatce Lidická x náměstí Bratří Čapků. Proto by měli řidiči, cyklisté a chodci v těchto místech věnovat provozu zvýšenou pozornost a řídit se dopravním značením. Odstávka napájení je z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy EG.D. nebo v jeho ochranném pásmu (rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce). Termín přerušení dodávky elektrické energie určuje výhradně distributor.

V Českých Budějovicích skončila dopravní omezení v Resslově ulici, která byla spojena s instalací kamerového systému.