Podle původního harmonogramu se stavební čety měly činit ještě čtrnáct dní. Pokládku asfaltového koberce ale naplánovaly již do víkendového programu a na začátek tohoto týdne si už nechaly pouze vodorovné dopravní značení.


Lidé zvyklí nasedat na linky hromadné dopravy před obchodním domem Družba mohou ode dneška zapomenout na provizorium. „Zastávka bude opět uvedena do provozu,“ uvedla mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Naopak řidiči se musí mít ještě na pozoru, dnes a zítra tu dělníci za plného provozu opatřují čerstvý asfalt vodorovným značením.


Urychlení harmonogramu stavby i její, na českobudějovické poměry, nezvykle klidný průběh oceňuje náměstek primátora František Jelen: „Navrácení provozu do normálu se podaří o čtrnáct dní dříve, než bylo plánováno a to je, myslím, podstatná a pozitivní zpráva pro všechny motoristy. K urychlení harmonogramu určitě přispěla skutečnost, že práce probíhaly systematicky s logickou koordinací. Pravidelně každý týden se konaly pracovní schůzky za přítomnosti zástupců všech zainteresovaných stran, a to je dobrý systém, který umožňuje včas reagovat na aktuální situaci. Přístup zhotovitele byl velmi zodpovědný a příkladný, což mohli na vlastní oči sledovat občané přímo na stavbě,“ chválí Jelen odvedenou práci.


Souhlasí s ním i řidiči. „Po nedávných zkušenostech s opravou třeba Nádražní ulice nebo Mánesovky jsem nevěřil, že půjde Pražská hladce. Nejezdím tudy sice denně, ale nikdy jsem tady nezůstal trčet zvlášť dlouho a to tedy klobouk dolů,“ usmívá se majitel stříbrné oktávky Petr Červený.