V Římově stále pokračují restaurátorské práce, dokončuje se parková úprava zahrady, vyrábějí se nové kostelní lavice, probíhá vytváření kopií soch z kaplí pašijové cesty aj. Veškeré práce budou ukončené nejpozději v listopadu. Komplexní obnova poutního areálu v Římově byla zahájena koncem února 2021 a celkové náklady dosáhnou asi 100 milionů korun. Z toho 95 % pokryje dotace Evropské unie z programu IROP.

Poutní areál v Římově byl založen v roce 1648 a do dnešní podoby byl dostavěn v roce 1697. Již v době svého vzniku získal velikou popularitu a každoročně jej navštěvovalo 40 až 80 tisíc poutníků. Římov dodnes patří mezi nejvýznamnější poutní místa v jižních Čechách. Areál je památkově chráněný od roku 1958 a v roce 2018 se stal národní kulturní památkou.

Koncem února 2021 byla zahájena generální oprava římovského poutního areálu. V pátek 30. června byly dokončeny stavební práce a staveniště bylo předáno římovské farnosti. „Přestože nejsou zatím hotové všechny, především restaurátorské práce, lidé mohou poutní místo navštěvovat již během července a srpna. Kromě každodenních bohoslužeb především všechny srdečně zvu na slavnostní svěcení nově rekonstruovaných kostelních varhan. Bude se konat na svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna. Do té doby bude dokončena i oprava oltáře Panny Marie Bolestné,“ říká otec Jakub Václav Zentner, správce farnosti Římov. Pro skupiny je možno objednat další termíny prohlídek po domluvě s duchovní správou.

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna se uskuteční slavnostní svěcení nově rekonstruovaných kostelních varhan a bude dokončena i oprava oltáře Panny Marie Bolestné.Poutní areál v Římově.Zdroj: Z archivu Římskokatolické farnosti Římov

Poutní areál se nyní bude postupně otevírat nejen věřícím, ale i široké veřejnosti. Poutní místo bude v čase hlavní poutní sezóny (3. 5. – 14. 9.) od 7 do 21 otevřeno tak, aby mohl každý bez omezení vstoupit do vyhrazené části ambitů, kostela Svatého Ducha a Lorety. V zadní části poutního areálu bude vytvořena příjemná a volně přístupná klidová zóna - meditační zahrada. Vzhledem k tomu, že v minulosti nebyl areál dostatečně chráněn, doplatily na to především kaple Pašijové cesty. V rámci oprav dochází tedy i na nový způsob ochrany proti vandalismu a krádežím instalací moderního, technologicky nejvyspělejšího a nejkvalitnějšího ochranného systému bezpečnostních kamer.

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna se uskuteční slavnostní svěcení nově rekonstruovaných kostelních varhan a bude dokončena i oprava oltáře Panny Marie Bolestné.Zdroj: Z archivu Římskokatolické farnosti Římov

Cílem projektu je zachování, ochránění a rozvoj turistického potenciálu této významné památky. V rámci toho byla vyměněna střešní krytina a provedeny opravy krovů kostela, kaple Loreta a ambitů. Dále byly opraveny veškeré fasády a restaurovány nástěnné malby. V areálu kolem kostela byla vybudována drenáž a odvodnění a byly provedeny terénní úpravy.

Nový stánek s vaflemi na zastávce Milady Horákové.
S nutelou nebo šlehačkou. Vaflový stánek na budějovickém Máji vedou tři kamarádi

V nejbližších měsících bude dokončeno restaurování celého mobiliáře. Na pašijové cestě byly opraveny všechny kaple a nyní se vytvářejí kopie soch z jednotlivých zastavení. V nejbližší době budou instalovány nové kostelní lavice. Celkové náklady dosáhnou asi 100 milionů korun.

Poutní místo v Římově je naprosto specifickou památkou svého druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu světci nebo jedinému tajemství, ale jeho obsah je trojitý. Zahrnuje období přípravy na příchod Mesiáše, vyjádřené osobou Panny Marie, dále pak vlastní oběť Ježíše Krista, a nakonec zrození církve symbolizované kostelem Seslání Ducha Svatého.

Petr Samec