Jak uvedla vikariátní stavební technička Magdalena Horváthová, povrch oltáře byl překryt několika barevnými nánosy, které částečně zalévaly jeho řezby. „Horní část oltáře byla velmi necitlivě překryta nátěry stříbřenkou zřejmě v kombinaci s plátkovým hliníkem,“ sdělila.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně.Zdroj: Deník/Petra LejtnarováV zadní části oltáře byla poškozená podlaha. Většina spojů byla rozklížená a desku s paprsky za baldachýnem držely provizorní klíny vyrobené z tužky a kousek řezby. Stejně tak byl vratký i mechanizmus otočného baldachýnu. Sloupy a zlacené paprsky byly rozbodané od opakovaného přitloukání hřebíky. Dřevní hmota hlavního oltáře byla kromě toho napadena a poškozena dřevokazným hmyzem.

Podle informací do Magdaleny Horváthové došlo k odstranění poškozeného a nevhodného nátěru až na historicky starší kvalitní vrstvu.
Restaurování dřevěných částí provedl akademický sochař a restaurátor Pavel Charypar. Obnovy kovových částí se ujal kovář a restaurátor, Luděk Červenka.

Celkově vyšla oprava chlumeckého oltáře zhruba na milion korun. Většinu částky pokryla dotace z Ministerstva kultury.