Přibližně 150 metrů trolejové trati museli kompletně obnovit po velké havárii technici českobudějovického dopravního podniku. U tří firem se sháněly měděné trolejové vodiče, speciální svorky i ocelové nosné sítě. Kvůli mimořádně velké opravě se vypínalo vedení v celých úsecích. Na začátku byla neopatrnost řidiče, který za volantem automobilu "s rukou" vjel ze Sokolovské na kraji města na Lidickou třídu a strhl přitom trolejové vedení. Poškozena byla i řada osobních automobilů a v Lidické se okamžitě vytvořily kolony vozidel, které musela usměrňovat na objízdné trasy policie. K likvidaci následků nehody byli povoláni i hasiči. Naštěstí nedošlo ke zranění.

Cestující městské hromadné dopravy ale už druhý den po nehodě nic nepoznali. „Trakční vedení, které bylo nehodou poškozeno, běžně využívá linka číslo pět. Na tu jsme proto nasadili parciální trolejbusy, které v úseku s přerušeným vedením poháněly baterie,“ uvedla za dopravní podnik tisková mluvčí Barbora Smudková.

Trolejové vedení bylo nejprve provizorně zakotveno. Zároveň dopravní podnik začal shánět náhradní díly. Rozsah havárie byl zcela neobvyklý. "Byly poškozeny jak samotné měděné trolejové vodiče, které slouží k přenosu elektrické energie do trolejbusů, tak ocelové nosné sítě sloužící k upevnění a správnému směrování trolejových vodičů. Poškození bylo devastující, a to v celém úseku poškození. Pro asi 150 m obousměrné trati proto bylo nutné vystavět celý napájecí systém znovu," zdůrazňuje Barbora Smudková. Pro trolejbusové dvojpólové napájení v obou směrech bylo potřeba 600 m trolejového vodiče. "Pro představu o jaký mechanický ráz se jednalo – vlivem otřesu trolejí došlo ke zkratu a „přivaření“ trolejí k nosné síti až za náměstím Bratří Čapků. Tedy ve vzdálenosti více než 650 m od nehody," přiblížila důsledky nehody Barbora Smudková.

Opravy byly hotové za necelý týden. Troleje byly stržené 7. dubna, už v neděli 11. dubna byl provoz plně obnoven. Délku oprav ovlivnilo i shánění náhradních dílů.

Výstavba trolejového vedení probíhala tak, že se nejprve vybudovala mezi stožáry nosná síť – izolovaná pavučina z ocelových lan, na kterou se přes další izolátory podvěšovaly trolejové vodiče. Provizorně se trolejový vodič uchycuje nejprve do kladek připomínajících lanovku. Po definitivním umístění a dosažení požadovaného tahu troleje se kladky nahrazují rovinovými a obloukovými svorkami.

"Při běžných opravách, což není tento případ, se trolejové vedení nevypíná. Elektromontéři pracují na opravách pod napětím na izolované montážní plošině, aby nebyla omezena trolejbusová doprava. Musí samozřejmě dodržovat přísné bezpečnostní předpisy a postupy prací," upozornila Barbora Smudková.

Při složitějších opravách se trolejové vedení vypíná. To je však podle mluvčí dopravního podniku složitější záležitost. Pokud je dotčený úsek napájen z tyristorové měnírny, je možné dálkově z dispečinku vypnout pouze kladný pól napájení úseku. Pokud napájecí úsek napájí diodová měnírna, lze vypnout dálkově oba póly vedení. Pro bezpečné vypnutí je však vždy nutno vypnout napájení pomocí ručních odpojovačů na všech napájecích bodech daného úseku. V Českých Budějovicích je pro napájení trolejbusové dráhy použita stejnosměrná izolovaná soustava o napětí 750 voltů. Napájecí úseky jsou dlouhé řádově jednotky stovek metrů.

Následující den po poškození byly poptány tři tuzemské firmy, které dodávají materiál pro trakční vedení. Šlo zejména o dlouhé obloukové svorky, které neměl dopravní podnik skladem v požadovaném množství, protože standardně drží skladem zásobu materiálu pro běžné opravy a poškození. Poškození tohoto rozsahu však bylo výjimečné. Opravy ukončila mimořádná revize a technicko-bezpečnostní zkouška. Celková škoda zatím vyčíslena není, ale je jisté, že bude o něco nižší, než původně předpokládaný milion korun. Vyměněny byly pouze části nezbytně nutné k výměně.