Úterý 2. května 2023

13.00 hodin Libuše Feiglová, nedožitých 85 let, České Budějovice