Úterý 9. května 2023

10.30 hodin prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc., 89 let, České Budějovice

12.00 hodin Eva Jarolímková, 83 let, České Budějovice

13.00 hodin Vladimír Maršálek, 51 let, České Budějovice