čtvrtek 1. června 2023

9.30 hod., Jan Týmal, 75 let, Zliv

14.00 hod., Miroslav Pavlát, ned. 84, České Budějovice