čtvrtek 3. srpna 2023

8.30 hod., Růžena Lhotáková, 92 let, Č. Budějovice

pátek 4. srpna 2023

9.30 hod., Marie Pařízková, ned. 82, Rudolfov

13.00 hod., Miloslav Šindelář, 89 let, Velechvín

14.00 hod., JUDr. Vladimír Kracík, ned. 70 let, Č. Budějovice