Úterý 29. srpna 2023

10.30, Jarmila Filipová, ned. 96 let, Hlincová Hora

12.00, Miluše Bočanová, 99 let, České Budějovice