Jak informovala mluvčí Nemocnice České Budějovice Iva Nováková, bohužel, se nepodařilo tuto službu obsadit ambulantními lékaři.

"V naprosto nutných případech budou dětští pacienti ošetřeni v příjmové ambulanci dětského oddělení. Upozorňujeme však, že lékaři sloužící ústavní pohotovostní službu na dětském oddělení musí svou pozornost a péči věnovat především pacientům lůžkové části, hospitalizovaným na jednotce intenzivní a resuscitační péče, dětem po operačních výkonech umístěných na dalších stanicích," uvedla.

Zároveň žádá rodiče a pacienty o trpělivost, pokud se jim lékaři sloužící ústavní pohotovost na dětském oddělení nebudou moci po jejich příchodu na dětskou pohotovost věnovat.

"V okrese České Budějovice není praktických lékařů pro děti a dorost s platným oprávněním k poskytování zdravotních služeb mnoho. Jihočeský kraj žádá proto všechny tyto lékaře, aby se s ohledem na potřeby rodičů a jejich dětí rozumně podělili o služby dětské pohotovosti v českobudějovické nemocnici a pomohli tak do budoucna zajistit bezproblémové obsazování služeb," vyzývá Iva Nováková.