„Odbor ochrany životního prostředí (OŽP) provedl prohlídku místa, kde jsme zjistili známky tak zvané nahodilé těžby dřeva a zbytky hnízda a vajec,“ vrátil se k počátku šetření vedoucí odboru OŽP českobudějovického magistrátu Svatopluk Mika. „Věc jsme předali České inspekci životního prostředí (ČIŽP), která je plně kompetentní k řešení takových činů,“ doplnil Mika a dodal, že zástupci OŽP se účastnili i dalšího místního šetření za účasti ČIŽP.


„My jsme na místě zbytky hnízda nezjistili, i když je vysoký předpoklad, že tam bylo. Bohužel, zatím během našeho šetření nebyla přítomnost hnízda jednoznačně prokázána,“ popsal Deníku výsledek šetření inspekce Vladimír Jiráček z oblastního inspektorátu České Budějovice. Zároveň Jiráček poznamenal, že kompetenci k šetření události měl i magistrát.


Kácející dřevař inspekci tvrdí, že si ani orla, ani hnízda nevšiml, ač je hnízdo velké přes jeden metr a dospělý orel se zdržuje v době hnízdění poblíž hnízda a má rozpětí křídel i ke dvěma metrům.


Pravděpodobný výsledek šetření po jeho „přesouvání“ mezi zodpovědnými institucemi tedy bude nulový.


Orel mořský přitom patří mezi chráněné živočichy. „Tomu, kdo usmrtí, nebo způsobí úhyn kriticky nebo silně ohroženého druhu, hrozí pokuta až do padesáti tisíc korun,“ uvedl k případu Jiří Pykal z Agentury pro ochranu přírody a krajiny. V jižních Čechách bylo v minulém roce několik orlů mořských otráveno. Například v Beskydech se oproti tomu s velkými náklady snaží o návrat orla skalního.