Stejně jako před čtyřmi lety lákají odhalené břehy Orlíku návštěvníky k procházkám. Vidět jsou jindy zatopená místa staveb, které musely přehradě ustoupit. Hladina vody je v současné době o více než deset metrů níže než obvykle.

Důvodem podle mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána tentokrát není velké sucho, ale modernizace lodního výtahu pro malá sportovní plavidla na hrázi přehrady. „Sníženou hladinu bude nutné udržovat do dubna příštího roku. Do té doby se uskuteční práce spojené s prodloužením kolejové dráhy lodního výtahu a se sanací betonů na návodní straně,“ vysvětlil Hugo Roldán. Celá modernizace by měla být dokončená v dubnu roku 2022. Po celou dobu budou práce prováděny mimo plavební sezonu.

Majitelé lodí byli tentokrát na snížení hladiny upozorněni včas a měli možnost tomu přizpůsobit vytažení lodí k zazimování na souši.

Příliš rychlé upouštění vody ale zaznamenali především rybáři, kteří upozornili ochranáře na spousty škeblí, které se ocitly na suchu.

Podle Petra Stýbla z Českého svazu ochránců přírody žijí v Orlíku kromě běžných škeblí říčních také vzácné druhy – Velevrub malířský a Velevrub nadmutý. Škeble jsou navíc užitečné tím, že filtrují vodu. „Každé rychlé upouštění vody decimuje jejich populaci, protože žijí při břehu v mělčí vodě a nestihnou se přestěhovat,“ vysvětlil Petr Stýblo. Ochranáři proto hned vyzývali na sociálních sítích dobrovolníky, aby škeblím pomohli. Ti se pak vydávali s nádobami je sbírat a vracet do vody. „Před třemi týdny jsem byl na soutoku Lomnice s Otavou a asi na 300 metrech jsem nasbíral přibližně 200 škeblí, většina z nich ještě žila,“ uvedl Libor Šejna ze Záchranné stanice živočichů Makov. Trochu smutné je, že se bude situace po příští letní sezoně opakovat.

O Orlíku

V roce 1954 začaly přípravné stavební práce a v dubnu 1957 byla zahájena vlastní stavba přehrady. V roce 1960 bylo zahájeno napouštění nádrže a poslední 4. turbogenerátor byl spuštěn v březnu 1962. Zdvihadlo lodí je v provozu od roku 1961.

Až do roku 1966 byly dokončovány některé rekultivační práce. Po podrobném průzkumu ČSAV byly zabezpečeny i některé historické památky v místě nádrže, především hrady Orlík a Zvíkov a záchrana románského kostela u Červené nad Vltavou.