Málokterá památka je v Budějovicích a okolí tak známá, ale přitom se málokdo může pochlubit tím, že by se dostal do její blízkosti. Staré kaolinové doly zvané Orty se rozkládají na katastru obce Hosín, ale jsou dlouhodobě nepřístupné z bezpečnostních důvodů.

Jihočeský kraj  chce částečně otevřít veřejnosti. V dubnu by měla být vyhlášena architektonická soutěž na infocentrum při vstupu do dolů. Jak se už dříve vyjádřil náměstek hejtmana František Talíř, Jihočeský kraj nejsou jen Hluboká a Krumlov. "U nás existuje množství památek, které si zaslouží pozornost. V případě Ortů i záchranu,“ uvedl k zajímavému technickému dílu František Talíř.

close Přírodní památka Orty u Hosína. info Zdroj: Zdroj Jihočeský kraj, životní prostředí zoom_in Přírodní památka Orty u Hosína.

Cílem kraje je zpřístupnit jedinečnou soustavu podzemních chodeb pro veřejnost. Projekt vzniká ve spolupráci Jihočeského kraje a Správou jeskyní ČR a za spoluúčasti obcí v sousedství starého důlního díla. „Předmětem architektonické soutěže je návrh vstupního objektu, který by měl obsahovat zázemí pro návštěvníky a vzdělávací centrum,“ přiblížila nejbližší záměry kraje mluvčí krajského úřadu Hana Brožková. Zázemí by mělo nabídnout vedle pokladen i WC nebo prodej suvenýrů. Součástí projektu bude i vybodování parkoviště a přístupové cesty. Náklady jsou odhadovány přibližně na 40 milionů korun.

Výběr architekta formou architektonické soutěže by měl být ukončen v září 2024, následně budou zahájeny projekční práce, které mají trvat asi 1,5 roku, stavba by měla být zahájena v roce 2026 a dokončena v roce 2027 nebo 2028, tedy i v souvislosti s titulem Evropské hlavní město kultury pro České Budějovice v roce 2028.

Důlní dílo Orty vzniklo v druhé polovině 19. století. Jejich vznik inicioval Josef Hardtmuth, zakladatel firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která ve Vídni a později v Budějovicích vyráběla kameninové zboží a kamnové kachle. Surovinou byl právě kaolín dobývaný a plavený na Borku v dole Orty. Po technologické stránce se jedná o jeden z nejzajímavějších dochovaných historických důlních komplexů. Svým významem překračuje měřítko regionu a lze konstatovat, že na území ČR nemá obdoby. Důl tvoří velké množství chodeb různé šíře (průměrně 1,5 m) a výšky (až 5 m) a dosahuje délky téměř šesti kilometrů.