Starosta Milan Šnorek (ODS) rozhodnutí zdůvodnil tím, že osadní výbory jsou 
v zákoně o obcích formulovány spíše jako výbory pro přidružené obce. „Chtěli jsme předejít dalším žádostem 
o vznik osadních výborů i v jiných částech města. Pokud bychom vyhověli jednomu, museli bychom stejně postupovat i v dalších případech, což by vedlo k parcelování Týna," vysvětlil Milan Šnorek.

Obdobně hovořil i opoziční zastupitel David Slepička (ČSSD). „Hlasoval jsem proti zřízení osadního výboru, a to proto, že osadní výbor by měl být zřizován v osadách patřících k městu. Pokud by byl osadní výbor zřízen na Hlinkách, pokládal bych za správné a také bych to navrhoval, aby byly osadní výbory zřízeny i v dalších částech města," zmínil David Slepička.

On 
i Milan Šnorek svorně doplnili, že prostor pro vyjádření se k problémům života na sídlišti mají občané v rámci zvláštní komise rady, která za tímto účelem vznikla.

Obyvatelka sídliště Magdaléna Zatloukalová, jež spolu s některými dalšími spoluobčany žádost o zřízení osadního výboru podala, rozhodnutím zastupitelů zklamaná není. „Žádost jsme podali ještě v době, kdy jsme nevěděli, zda nová rada města zřídí komisi pro revitalizaci sídlišť. Protože se tak stalo a tato komise působí dokonce operativněji než by pracoval osadní výbor, zamítnutí zřízení výboru mě nemrzí," sdělila Magdaléna Zatloukalová.

Týnské Hlinecké sídliště 
v poslední době neblaze proslulo zejména častými případy rušení nočního klidu. Zastupitelé i proto vloni přikročili k omezení provozní doby restaurací a barů v této části města.