Své habilitační práce zde v těchto dnech obhajovaly první dvě žadatelky – Sylva Bártlová a Kateřina Ivanová. Děkan fakulty Miloš Velemínský s potěšením konstatoval, že obě žadatelky získají titul „docent“.