Od dubna bude možné navrhovat projekty, které by se měly v rámci uvedené částky na území města uskutečnit. Veřejně prospěšné návrhy mohou podat i ti, kteří do města jen dojíždějí za prací nebo do školy. Hlasovat ale budou jen občané města.

A protože každý participativní rozpočet má svůj slogan, který ho provází ve všech fázích procesu, připravuje město aktivní zapojení obyvatel i v tomto směru. „Slogan musí být v českém jazyce a má mít maximálně tři slova,“ říká Juraj Thoma a dodává, že tyto návrhy lze posílat až do 15. ledna 2020 na email: par.rozpocet@c-budejovice.cz, tři nejlepší postoupí do hlasování, které bude na městském facebooku.

Až 1,5 milionu korun bude možné získat v Českých Budějovicích na realizaci projektu v rámci tak zvaného participativního rozpočtu.

V dubnu se budou projekty navrhovat, v květnu o nich začne diskuze a na podzim se chystá hlasování. Ty vybrané se mají realizovat příští rok. Podle náměstka primátora Juraje Thomy se tak budou občané moci zapojit přímo do veřejného dění. Poprvé ve výzvě v dubnu 2020. „Pro tento účel máme alokováno pět milionů korun,“ říká Juraj Thoma s tím, že město našlo inspiraci v Brně, kde už participativní rozpočet funguje několik let. Projekty mohou být investiční – pořízení hmotného i nehmotného majetku, tak i neinvestiční. Tedy aktivity, při kterých nedochází k pořizování či rekonstrukcím majetku. „Například komunitní setkání, slavnosti, přehlídky a podobně,“ přibližuje první náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že dále jsou projekty rozděleny na malé a velké. „Pro malé projekty je limit do 500 tisíc korun a pro velké od 501 tisíc do 1,5 milionu korun,“ dodává náměstek primátora.

Projekty může navrhovat kdokoliv, komu je více než 18 let a má vztah k městu, což jsou i ti, kteří do Budějovic dojíždějí do zaměstnání nebo do školy. Návrh musí být veřejně prospěšný a na majetku a území města. Velkého hlasování o projektech, které se předpokládá v říjnu, se ale může účastnit jen ten, kdo v Budějovicích bydlí trvale.

„V dubnu 2020 se předpokládá první výzva. V květnu se uskuteční workshop, kde se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá ohledně participativního rozpočtu a koordinátoři pomohou s tím, jak projekt podat,“ vysvětluje Juraj Thoma.

Letos se mají první projekty vybrat a příští rok realizovat. Radnice chce takto postupovat každý rok.

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet začíná letos fungovat v Písku i v Milevsku. V obou městech budou moci lidé navrhovat své projekty od února. Písek uvolnil na akce navržené lidmi pět milionů korun s tím, že maximální náklady na jednu akci budou milion korun. Milevsko vyčlenilo 500 tisíc korun, kdy na jeden projekt může být použito maximálně 150 tisíc. Obě města chystají v lednu veřejná projednání, kde se zájemci dozví veškeré informace týkající se participativního rozpočtu. V Písku se uskuteční ve středu 29. ledna od 16 hodin v městské knihovně a v Milevsku v pondělí 13. ledna od 17 hodin v domě kultury.

Také Tábor od letoška chystá parcitipativní rozpočet. Každý rok se mají rozdělit přímo podle přání obyvatel dva miliony korun na realizaci projektů ve veřejném prostoru.

Určitou obdobu participativního rozpočtu mají i v Hluboké nad Vltavou. V městském rozpočtu je už dvě desítky let připravena každý rok částka, která pro jednotlivé osady činí asi od 80 do 400 tisíc korun. Podle starosty Tomáše Jirsy o použití financí rozhodují jednotlivé osadní výbory a mohou s penězi disponovat podle své úvahy. Na občana osady činí příspěvek 1200 korun. Model vznikl před lety, když obyvatelé osad, za které nikdo nebyl zvolen do zastupitelstva, individuálně chodili na radnici s žádostmi o menší příspěvky. „Je to řešení, které funguje,“ říká Tomáš Jirsa.

V Trhových Svinech zase rozdělují od roku 2015 do osad patřících pod město souhrnnou částku 150 tisíc korun ročně. Podle místostarosty Pavla Randy se peníze přidělují podle počtu obyvatel. A přidává se i mnohonásobně vyšší obnos, který je částí daně z nemovitosti. Finance slouží buď na lokální kulturní a sportovní akce nebo na menší investice, třeba i jako doplněk k penězům z městského rozpočtu.