Kdo přijde mezi 8.30 a 10 h do adiktologické poradny PREVENT v ulici Fr. Ondříčka 2 , získá výsledky vyšetření do 30 minut. Testování je příležitost odhalit počátky infekce, obdržet potřebné informace pro prevenci, popř. léčbu. Včasná léčba pak může být účinnější a předchází těžkému průběhu onemocnění.