Celou řadu zajímavých památek a budov, včetně těch, které jsou běžně nepřístupné, můžete navštívit dnes v Českých Budějovicích. Město se připojuje ke Dnům evropského dědictví. Ústředním tématem je tentokrát 19. století. Kromě komentovaných prohlídek 
a volných vstupů na účastníky čekají i suvenýry. „Připraveny jsou sbírkové karty s informacemi o historii každé památky. Státní okresní archiv vydal brožuru s názvem Budějovice ve století páry. Pro soutěživé je určena startovní karta, která po zaznamenání návštěv objektů poslouží jako slevová poukázka například při návštěvě Dětského centra Barborka," uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Místa s průvodcem

Vstup na tyto objekty je zdarma, zájemci si ale musí rezervovat místa prostřednictvím portálu cbsystem.cz nebo vyzvednout lístky v Turistickém informačním centru.

Radnice. Kostýmovaní průvodci zde provedou novou trasou zaměřenou na osobnosti 19. století. Doplněno o promítání snímků z archeologického výzkumu radnice. Začátky v 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 a 15.30 hodin.

Vodárenská věž. Památka v českobudějovické Mánesově ulici nabízí prohlídky zaměřené na přestavbu věže, které trvají 55 minut. Začátky v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

Kostel Obětování Panny Marie a Dominikánský klášter. Od 10 a 11 hodin se tu zájemci mohou zúčastnit speciální prohlídky, která přiblíží období, kdy řád piaristů vystřídali redemptoristé.

Hardmuthova vila. Komentované prohlídky Milana Šilhana se zaměří na životní osudy rodiny velkotovárníka Franze Hardmutha a výstavbu této honosné vily. Začínají v 11 a 13 hodin, trvají 90 minut.

DK Slávie. Iva Peštová provede domem takřka od sklepa po půdu a přiblíží bohatou historii. Od 12.30 a 14 hodin, délka 90 minut.

Solní úřad, sklad – Vinárna Solnice. V 15.30 hodin začíná přednáška odborníka na koněspřežku Ivo Hajna s názvem První železnice na evropské pevnině. Trvá 90 minut.

Eggerova vila. Budova Jihočeské vědecké knihovny 
v ulici Na Sadech. Návštěvníky provede Helena Stejskalová, která také zalistuje ve starých českobudějovických novinách, aby přiblížila významné události 19. století. Začátky v 9 a 10 hodin.

Wortnerův dům. V sídle Alšovy jihočeské galerii má přednášku Hynek Rulíšek na téma Výtvarné umění 19. století. Začíná ve 13.30 hodin.

Dvůr u Beránka. Po celý den tu návštěvníkům bude radit zahradník Jan Kec. Od 14 hodin se pak uskuteční přednáška o historii budování zahrad v 19. století. Vše doplní prodejní výstava.

Volně přístupné

Objekty jsou otevřené pro zájemce od 10 do 17 hodin.

Beseda českobudějovická. V ulici na Sadech si lidé mohou prohlédnout opravení prostory společenského sálu 
a seznámit se s historií prostřednictvím dobových novin.

Gymnázium Česká. Návštěvníci uvidí impozantní secesní schodiště s cennými štukovými prvky a bustou Friedricha Schillera i dobové materiály připomínající blížící se 110. výročí této budovy.

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka. Připravena je expozice historických plánů, návrhů a dokumentů spjatých s historií školy.

Kostel svaté rodiny. Zájemci mohou navštívit i působivé místo, které po vystěhování archivu opět nalézá svoji původní krásu a duchovní rozměr.

Kostel svatého Václava. Objekt v Kostelní ulici byl postavený v letech 1868-70 a pyšní se krásnou výzdobou.

Muzeum koněspřežky. Budova nabízí poslední možnost prohlédnout si původní expozici před její plánovanou přestavbou.

Nisslův dům. Stavba, kde dnes sídlí Dětské centrum Barborka, byla původně nákupním místem koněspřežky. Kdysi odsud každé ráno vyjížděly vozy na pouť do Lince.

Rodný dům Adalberta Lanny. Zájemci mají možnost nahlédnout do léta veřejnosti nepřístupného objektu. Ten v sobě skrývá různá architektonická překvapení.

Státní okresní archiv. Budova v Rudolfovské ulici nabídne výstavu „Budějovice ve století páry. Svědectví archivní dokumentů". Ta představí dosud nevystavované dokumenty z 19. století.

Špeditérství a zasilatelství Ferus. Sídlo Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí, k vidění bude výstava Romantismus není jen Hluboká a prezentace historické elektrárny Královského města Písek.

Další informace a podrobnosti k památkám získají lidé 
v Turistickém informačním centru radnice. Zde je také možné vyzvednou soutěžní karty a pracovní listy.