Ve dnech 25.-27.10. 2022 proběhl v Ostravě kongres XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny, které jsou již tradičně místem slavnostního předávání Ceny Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR (dále AZZS ČR) za uplynulý rok. AZZS ČR uděluje ocenění pracovníkům záchranných služeb na základě nominace jednotlivých krajských zdravotnických záchranných služeb. Mezi oceněnými jsou nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

Tyto ceny byly poprvé uděleny v roce 2014 a jednotlivé záchranné služby jimi vzdávají hold, respekt a úctu k práci zaměstnanců, kteří s vysokým pracovním a lidským nasazením, mnohdy dlouhá léta, svědomitě vykonávají svou profesi.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje letos na tuto cenu nominovala členy Letecké záchranné služby JčK - MUDr. Jakuba Jana Hájka a Mgr. Jiřího Majstra za vysoce profesionální výkon při záchraně utonulého batolete v náročných podmínkách.

Jmenovaní zaměstnanci byli členy výjezdové skupiny LZS JčK, která v loňském roce ve večerních hodinách zasahovala společně s pozemními posádkami u tonutí dvou osob v řece. Jednalo se o noční let s přistáním do neznámého terénu.

Po příletu vrtulníku na místo byly již obě osoby vytaženy z vody na břeh a tým leteckých záchranářů ihned převzal od pozemní posádky probíhající resuscitaci batolete, která mj. zahrnovala zajištění dýchacích cest a intraoseální (do kosti) vstup do cévního řečiště. Vstupní tělesná teplota svědčila o těžkém podchlazení, proto byl algoritmus resuscitace přizpůsoben pro hypotermického (podchlazeného) pacienta. Po dvaceti minutách resuscitace se na EKG objevila elektrická aktivita, bez mechanické odpovědi srdce. MUDr. Hájkovi se podařilo vyjednat přijetí pacienta na speciální pracoviště, které disponuje mimotělní membránovou oxygenací oběhu (tzv. ECMO). Za kontinuální manuální resuscitace během letu bylo batole posádkou LZS transportováno do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde jeho předání proběhlo rychle, hladce a vstřícně. Během několika minut bylo dítě napojeno na mimotělní oběh a po třech týdnech intenzivní péče přeloženo do nemocnice v místě bydliště.

Z pohledu ZZS JčK se jedná o raritní případ, kdy byla poskytována protrahovaná resuscitace u těžce podchlazeného dítěte s následným úspěšným zajištěním speciální nemocniční intenzivní péče vedoucí k spontánní obnově oběhu.

Zuzana Fajtlová, ZZS JčK