V rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko a s podporou Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ se Dívčičtí zaměřili především na hráze okolních rybníků, místa podél silnic a železniční trati.

„Spojili jsme příjemné s užitečným. Úklid okolí s procházkou v přírodě. Skupiny dobrovolníků vyrážejí na svou trasu ze své místní části tak, že po poledni se všichni sejdeme na návsi v Dívčicích, kde je připraveno občerstvení a společné opékání buřtů na ohni,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík, který vyrážel z Novosedel ve zhruba desetičlenné skupině rodičů s dětmi.

Úklid odstartoval v devět hodin, všichni sběrači byli vybaveni reflexními vestami, ochrannými rukavicemi a pytli na odpad. A nebylo ho málo. Například Novosedelská skupina narazila u hráze Horního rybníka na vznikající černou skládku. Za pouhých patnáct minut tak na místě vyrostla hromada pytlů s PET lahvemi a dalším odpadem. Na místě sběrači nalezli i zbytky staré lednice, zadní sklo od osobního automobilu, pneumatiky, staré kabely a další odhozené zbytky různých předmětů a materiálů.

„Samotné obce jsou čisté, ale v okolí už je to mnohem horší. Zdaleka ne všichni jsou ale k nepořádku kolem rybníků, silnic nebo železniční tratě, lhostejní a proto jsme tady. Díky podpoře temelínské elektrárny si navíc odpoledne zpříjemníme společným setkáním sousedů,“ poznamenal Marian Albrecht z Novosedel, člen dívčického zastupitelstva a doplnil, že do akce „Ukliďme Česko“ se poprvé obec zapojila loni, kdy ji zorganizovalo, dnes už její bývalé vedení. Nové zastupitelstvo, vzešlé z říjnových komunálních voleb, se rozhodlo pokračovat.

„Jde o prospěšnou ekologicky aktivitu. A protože chceme vést k šetrnému chování k životnímu prostředí především své děti, zapojili jsme je také do úklidu,“ konstatovala místostarostka Dívčic Alena Trčová, která vedla skupinu z Dubence podél železniční trati do cíle v Dívčicích.

Do sběrného dvora v sobotu odvezli dobrovolníci z Dívčic téměř tunu odpadu, který ještě ráno hyzdil okolní přírodu.

Obec Dívčice, která zahrnuje místně odloučené části Dívčice (Dívčice ves a Dívčice nádraží), Zbudov, Novosedly, Českou Lhotu a Dubenec, leží přibližně sedm kilometrů severozápadně od Zlivi na Českobudějovicku. V současné době má téměř 560 stálých obyvatel.

Dívčicko, představující rozhodující část rozlohy takzvaných Zbudovských blat, bylo v dávné minulosti močálovitým územím na rozhraní kmenových zájmů starých Doudlebů a Netoliců. Po svém osídlení v 11. století byla Blata postupně hospodářsky využívána a kultivována na dnešní pastviny, pole a rybníky.

Petr Pokorný