Připomínat ho má nově pamětní deska na zdejší základní škole. Tu Kamil Beneš, jenž byl in memoriam povýšen na štábního praporčíka, navštěvoval v letech 1996 až 2005. Jak uvedl ředitel školy Jaroslav Schmied, deska sem byla umístěna v březnu. „Nachází se přímo u hlavního vchodu do budovy,“ dodal. Text navrhl Vojenský historický ústav a odsouhlasila Kamilova rodina.