Finanční příspěvek bude možné použít například na statický, restaurátorský či stavebně historický průzkum. Program Fasáda se hodí pro dodavatelsky nebo svépomocí obnovené fasády s přihlédnutím k použití tradičních materiálů.


„O tento příspěvek mohou žádat také vlastníci objektů v městské památkové rezervaci, které nejsou kulturní památkou,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová. „První výzvu k podávání žádostí vyhlásí odbor památkové péče prvního prosince,“ doplnila náměstkyně primátora.


Na podání žádosti budou zájemci o dotaci celý prosinec. Jsou určeny především pro pro vlastníky nemovitých památek ve městě, k obnově objektů , kde se chystá renovace.


„Formuláře žádosti a pravidla dotačního programu jsou umístěny na webových stránkách města, nebo na odboru památkové péče,“ řekla tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.