Svá studia ukončili také někteří studenti z mezinárodní školy Townshend v Hluboké nad Vltavou. Právě proto se zde v sobotu konala slavnost, při které si studenti ze všech koutů světa poslechli hudební vystoupení svých spolužáků či projev ředitele školy.

Světové jazyky

Kromě slavnostního zakončovacího ceremoniálu patřila sobota také akci, při níž studenti Townshendu postavili před školou tak zvaný Mírový sloup. Jedná se o více než dva metry vysoký dřevěný hranol, který na každé straně nese poselství Ať zvítězí mír na Zemi v několika světových jazycích.

„Myšlenka Mírových sloupů, památníků, je jedním z projektů světové neziskové organizace The World Peace Prayer Society, která byla založena v roce 1955 v Japonsku. Jejím členem se může stát každý, pro koho je mírové smýšlení důležité a kdo je ochotný přijmout heslo Ať zvítězí mír na Zemi do svého srdce,“ naznačila Martina Čejdíková z Townshendu.

Mírové sloupy mohou být umístěny například na náměstích, u škol, v parcích a podobně. Lokalita, kde památník míru stojí, označuje, že jde o místo vyhrazené pro mír na Zemi.

„Zasazení Mírového sloupu je jedním ze způsobů, jak přivést lidi ze společné myšlence, aby byl zachován celosvětový mír. Je to krásný projekt pro všechny skupiny a komunity, od dětí po seniory,“ dodala Čejdíková.

A jak se Townshend dostal k Mírovému sloupu? „Na jaře minulého roku se k nám přijeli podívat Maxine a Marka Rossmanovi, profesoři z Capella univerzity v USA, kteří se zabývají E – learningem. A když odjížděli, řekli nám, že nám bude poslán Mírový sloup, a tak se i stalo,“ pousmála se.

V uniformách

Mezinárodní škola Townshend je jednak gymnázium a jednak i mateřská a základní škola. Studuje zde opravdu řada lidí z celého světa.

Vizí mezinárodní školy situované do hlubockého Zámostí je vytvoření morálního a etického prostředí, ve kterém se za odborného vedení studenti mohou naučit respektovat a oceňovat lidi různých kultur, původů a prokázat tento respekt při komunikaci a spolupráci.

Studenti, kteří tu musejí chodit v uniformách, by školu měli opustit s pozitivním přístupem k životu a získanou schopností, co se naučili.