V samém srdci Říma – v sídle řádu maltézských rytířů na římském pahorku Aventin, bude 22. listopadu zahájena panelová výstava věnovaná především někdejšímu majiteli zámku Červená Lhota princi Johannu Schönburg – Hartensteinovi (1864–1937).

Podle Romana Dáni, zástupce kastelána Červené Lhoty, je v zámku uchována unikátní kolekce osobních věcí diplomata, která zahrnuje nejen jeho oblečení, ale třeba i originál nejvyššího papežského vyznamenání Řád Kristův a snímky těchto unikátů jsou základem zmíněné výstavy.

Bývalý majitel slavného jihočeského zámku patřil k poslední generaci rakousko – uherských diplomatů, jejichž kariéru a osobní život zásadně poznamenaly hrůzy I. světové války. „Ta prince zastihla na postu rakousko-uherského velvyslance u Apoštolského stolce. Po vypuknutí války se uchýlil do Švýcarska, kde aktivně pokračoval ve své mírové politice a v jednáních o znovuzaložení papežského státu,“ říká Roman Dáňa. Právě za tuto neutuchající aktivitu obdržel Johann Schönburg – Hartenstein v roce 1920 od papeže Benedikta XV. nejvyšší papežské vyznamenání Řád Kristův, který je vystaven spolu s dalšími osobními předměty diplomata na zámku Červená Lhota.

Výstava v Římě má za cíl představit i další šlechtice z českých zemí, kteří v diplomatických službách působili při Svatém stolci a Suverénním řádu maltézských rytířů. Ukáže nejen příběhy císařských vyslanců z českých zemí v Římě ale třeba i průběh papežských audiencí.

Expozici připravil Národní památkový ústav (NPÚ) ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky při Svatém stolci a Suverénním řádem maltézských rytířů a bude přístupná až do 14. prosince. Od 24. prosince se ale přesune do papežské koleje Nepomucenum ve Vatikánu.

Nejedná se o ojedinělý počin NPÚ. Podobně byly již letos v Madridu představeni například šlechtici působící v minulosti při španělském královském dvoře a vliv španělské kultury na některé rody a významná aristokratická sídla v Čechách. Podle generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové se jedná o dlouhodobý projekt, jehož cílem je navázat spolupráci s evropskými paměťovými institucemi za účelem výzkumu, prezentace a dalšího využití našeho historického dědictví.

Samostatná část výstavy v Římě se zaměří na diplomatickou činnost velkopřevorů Českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů od 17. do 20. století. S akcí bude spojeno ještě vědecké setkání. Přednášek se ujmou historik Milan Buben (Diplomacie a Suverénní řád maltézských rytířů) a odborná pracovnice NPÚ Eva Lukášová (Památky k historii a aristokratickým členům řádu maltézských rytířů ve sbírkách hradů a zámků).