Ti, co zaváhali, totiž nejspíš už nebudou mít tak výhodné podmínky, jako byly doposud. Investovat do zateplení ale budou tak jako tak muset.

Nejstarší panelové stavby už jsou na hranici životnosti. „Minulý rok jsme byli na jednom domě, a když se sundalo oplechování, našli jsme velkou prasklinu a zjistili jsme, že panel byl vyvalen o tři centimetry,“ popsal jeden ze závažných případů Roman Šubrt, předseda neziskového sdružení Energy Consulting, které se zabývá problematikou rekonstrukcí panelových domů.

Závada nebyla patrná zvenčí a přišlo se na ni jen díky zahájené rekonstrukci. V horším případě mohl celý panelový blok vypadnout. Takové případy se dokonce už vyskytly v Praze a v Ostravě.

Jihočeská metropole, v níž stojí asi 400 paneláků, může jít v počtu zateplených domů ostatním městům příkladem. „V Českých Budějovicích je poměrně dost opravených paneláků, přes polovinu, ale tím jsou Budějovice výjimečné. Situace na malých obcích je tristní, některá místa jsou netknutá,“ upozornil Šubrt.

Už od roku 2000 mohou vlastníci panelových domů požádat o státní dotaci z takzvaného programu Panel. Ten byl ale kvůli vyčerpání peněz 5. října minulého roku pozastaven.

„Letos jsou zatím prostředky nižší. Mluví se o tom, že se podpora sníží. Možná se program otevře v únoru nebo v březnu, ale ne za tak příznivých podmínek,“ odhaduje Jiří Schandl z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Oblastní kanceláře České Budějovice (ČKAIT).

Úspory za teplo

Doposud dostávali majitelé panelových domů čtyřprocentní dotaci na úrok u bankovního úvěru. Při půjčce na patnáct let tak úspora vyšla zhruba na 300 tisíc na každý milion.

Zateplení domu nejenže zabrání tepelným ztrátám a může přinést úsporu 30 až 70 procent, ale především má dům chránit před vnějším prostředím. Částka za rekonstrukci se pohybuje mezi 100 až 250 tisíci na jeden byt.

„Jestliže vlastníci zaplatí zateplení a rozloží si úvěr do patnácti let, ohromně na tom vydělají,“ řekl Schandl s tím, že ačkoli se zvýší částka do Fondu oprav, úspory na energiích mohou být přesto vyšší.

ČKAIT, která vydává k žádostem o dotaci technické posudky, zaznamenala největší zájem vlastníků v posledních třech letech. Dosud vydala v Jihočeském kraji 348 posudků.