Hrozba azbestu bude na májských školách definitivně minulostí. Už za měsíc totiž specializovaná firma SITA CZ odstraní z pláště budov zbylé boletické panely, které zdraví škodlivá vlákna obsahují.

Také v tuto chvíli je situace naprosto bezpečná, na začátku týdne společnost Foster Bohemia (FB) provedla v prostorách škol kontrolní měření a výsledky jsou jednoznačné. „V budovách je nula vláken na metr krychlový. Měřili jsme přitom na třinácti místech," potvrdila Zoja Guschlová z firmy FB.

Letošní sanace byla podle ní vysoce účinná, ovzduší je naprosto v pořádku a nic nebrání, aby byla zahájena druhá etapa zateplování školy.

Ta bude pod drobnohledem, protože po loňské první etapě se do objektů uvolnil azbest v takovém množství, že bylo nutné budovy na několik měsíců uzavřít a děti dojížděly do náhradních škol.

Již včera město předalo stavbu společnosti OHL ŽS, přípravné práce začnou podle Zdeňka Šedy, vedoucího odboru investic magistrátu, 
15. června. „To nejdůležitější, tedy odstranění panelů a s tím spojené práce s azbestem, bude probíhat od 1. do 8. července," potvrdil termín Zdeněk Šeda. 

V době, kdy budou děti ve školách, tedy nehrozí přímý styk s žádnými škodlivými vlákny. Kromě firmy Foster Bohemia provedl v pondělí a úterý v budovách deset kontrolních měření také Zdravotní ústav, a to na žádost krajské hygienické stanice.

Výsledky tohoto měření ještě nejsou k dispozici. Jisté je, že i po návratu do škol 1. září by měly být budovy opět stoprocentně čisté.
„Až v červenci skončí práce s azbestem, opět zde necháme provést měření tak, abychom měli jistotu, že zde neexistuje žádné nebezpečí ohrožení zdraví dětí a učitelů," slíbil náměstek primátora Kamil Calta s tím, že další kontrolu by radnice provedla třeba ještě po půl roce od skončení prací. Přímo do prostor tříd už práce v podstatě nezasáhnou, v druhé etapě je naplánovaná oprava tělocvičen a jídelny a zateplování těchto objektů.

Na odstranění azbestu si tentokrát firma OHL ŽS najala jako subdodavatele společnost SITA CZ. Její zaměstnanci už obě školy velmi dobře znají, jelikož v zimě letošního roku budovy zbavovali uvolněných škodlivých vláken. „V době manipulace s azbestem budou školy zcela uzavřeny pro všechny kromě pověřených pracovníků," doplnil náměstek primátora Petr Podhola.

1. září budou čisté
V druhé polovině srpna by měly skončit veškeré opravy uvnitř budov. Až se 1. září děti vrátí do lavic, bude již firma OHL pokračovat pouze venku, a to pravděpodobně až do listopadu, kdy je formální termín dokončení celé akce.

Vedení škol bude průběžně informovat také rodiče. „Určitě to nebude tak intenzivní jako při loňských potížích, ale zrovna dnes jsem dal na internetové stránky aktuální sdělení, a tak v tom budu samozřejmě pokračovat," potvrdil ředitel ZŠ Máj I Luboš Staněk.

Na akci bude posílen také stavební dozor, ten budou mít na starosti nejen zaměstnanci magistrátu, ale také firma Mauring ve spolupráci s Foster Bohemia.

„Celkové předpokládané náklady na první i druhou etapu zateplení jsou 47,7 milionu korun, přislíbená dotace je ve výši 36,5 milionu, " uzavřel Kamil Calta.