„Využili jsme proto nabídky této společnosti a začátkem prázdnin jsme zavedli popelnice na plast a papír do domů,“ uvedla starostka s tím, že víc než polovina lidí si popelnice již koupila. Některé odradilo, že si popelnici musí koupit, nebo pronajmout. Před šesti lety zavedené nádoby na bioodpad byly pořízeny z dotace a občané je dostávali zadarmo. Využívají je téměř všichni, někteří mají i dvě. Dvěstěčtyřicetilitrové nádoby na plast a papír si ale musí buď koupit každou za 870 korun, nebo pronajmout za 480 korun ročně.

„Tento systém třídění je zaveden samozřejmě pro všechny občany, takže i pro Chlum, Sedlce, Hrachovy Hory, Svachov a Úlehle,“ doplňuje Růžena Balláková a ujišťuje, že ohlasy jsou zatím jen kladné. Popelnice jsou stále k dostání. „Věřím, že časem se zapojí všichni. Nechceme nikoho nutit, na výhodnost si musí přijít každý sám.“

Pořízení popelnic
Nádoby na plast a papír si občané koupí, nebo pronajmou od obce.
Za každou dají 870 korun.
Při pronájmu zaplatí ročně 480 korun.

Starostka obce je spokojena: „Osobně mohu potvrdit, že teď popelnici na komunální odpad máme stále prázdnou. Dříve jsme vyváželi jednou za 14 dní a teď ji nenaplníme ani za měsíc. Třídění je opravdu pečlivější a sebemenší papír nebo plastový sáček snadno hodím tam, kam patří, když to mám blízko. Dříve jsem třídila jen PET lahve a větší igelity, které se nevešly do komunálního odpadu.“

A o to jde. Důkladnější třídění ušetří občanům poplatky za svoz komunálního odpadu. V obci za roč-ní známku za vývoz 1x za měsíc zaplatí 1400 Kč, 1x za 14 dnů 1700 a za každotýdenní 2400 Kč. Do konce roku lidé zjistí, jak častý vývoz černé popelnice budou potřebovat. A navíc chce obec od Nového roku pro ty, kteří mají doma popelnice na plast a papír, schválit nižší sazbu za komunální odpad. „Tím bychom trochu kompenzovali, že si museli popelnice na plast a papír kupovat. Snad to bude i motivace pro ty, kteří si je ještě na úřadu nepořídili,“ plánuje starostka.

CO SYSTÉM PŘINÁŠÍ

František Šimánek, obchodní náměstek společnosti Marius Pedersen, jež v obci svoz provádí, vypočítává, že oni díky tomuto systému získají větší objem druhotných surovin v lepší kvalitě, za druhé se sníží produkce zbytkového směsného komunálního odpadu (SKO) z obce a za třetí může obec při dostatečné separaci odpadů získat nárok na tzv. recyklační slevu ze skládkového poplatku a na skládce proto nebude muset platit vysoký skládkový poplatek za uložení SKO. To je velmi důležité.

V současné době je v cenách skládkování zahrnut skládkový poplatek 500 Kč/t a připravovaný zákon o odpadech ho má zvednout na 800 Kč/t v roce 2021 a dále ho zvyšovat až na 1850 Kč v roce 2029. Získá-li obec nárok na recyklační slevu pro příslušný kalendářní rok, bude za svůj SKO na skládce platit skládkový poplatek v současné výši, tedy 500 Kč za tunu.