Už třetí měsíc se pracuje na rekonstrukci parku Dukelská v Českých Budějovicích. Začíná se rýsovat budoucí náplavka. Bagry už snížily úroveň širšího pásu břehu až k hladině.

Vedle změny náplavky se změní i komunikace a přibude dětské hřiště. Staveniště v parku Dukelská bylo předáno 6. června 2022 a neprodleně byly zahájeny stavební práce. A co už se stačilo udělat? „ Postupně se odstraňuje mobiliář, zábradlí a ostatní vybavení v prostoru stavby. Téměř dokončeny jsou zemní práce na odtěžení stávajícího břehu, odstraněno je jeho kamenné opevnění i původní chodník. Dokončena je přípojka vodovodu a kanalizace pro komerční místo a pro pítko," vypočetl náměstek primátora Ivo Moravec.

"Až stavební práce skončí, začnou se sázet stromy a keře,“ doplnil Ivo Moravec. Vybudování náplavky v úrovni hladiny řeky Malše nabídne chodcům novou trasu podél řeky. Povrch náplavky je navržen z recyklovaného rigolového kamene z původního zpevnění říčního břehu. Náplavka je ve dvou úrovních a po celé délce umožní posezení na prefabrikované lavici lemující nábřeží. Dojde tím ke zpřístupnění řeky v úseku mezi mosty Kosmonautů a Krumlovský, což prostor zatraktivní.

Společná stezka pro cyklisty a chodce bude napojena v severní a jižní části parku na stezku stávající, ve střední části dojde k napojení na stávající cyklostezku v ulici Alešova. Součástí parku bude také dětské hřiště s prolézačkami a tobogánem. „Zatím vše běží podle harmonogramu, takže předpokládaný termín otevření začátkem února 2023 by měl být dodržen,“ dodává náměstek Ivo Moravec. Práce na rekonstrukci i vizualizace budoucí podoby ukazuje fotogalerie.