„Jsme na začátku," přibližuje nadcházející proces náměstek primátora Petr Podhola s tím, že zastupitelstvem prošel zatím jen první z potřebných tří kroků. V současnosti je na místě parkoviště, ale vybudování vícepodlažního objektu vyžaduje úpravu územního plánu. „Jde o to změnit v územním plánu plochu z parkoviště na plochu dopravní infrastruktury," vysvětlil Petr Podhola a připojil, že navýšení kapacit pro odstavení automobilů je žádoucí, protože už nyní jsou plochy u Sportovní haly nedostatečné. Najít zde přes den místo je téměř nemožné. Parkoviště je totiž zdarma a prakticky nejblíže centru města.

Podle náměstka primátora Františka Konečného se aktuálně uvažuje o kapacitě nového objektu 788 automobilů. „Parkovací dům se dělá pro občany Českých Budějovic a návštěvníky města," říká František Konečný a dodává, že vzniknout by měl do pěti let a využije se i při sportovních akcích.

Zvýšení kapacitRazantní navýšení parkovacích kapacit poblíž centra města si slibuje českobudějovická radnice od vybudování nového objektu u Sportovní haly. Pojmout by měl 788 vozidel. Uvažuje se přitom, že by zde byla i odstavná plocha určená pro kola.

Auta má skrýt zeleň

Získat pozemky od státu nebo zabudovat nový parkovací dům do celkové koncepce parkování v Českých Budějovicích. Takové úkoly čekají vedení Českých Budějovic při stavbě nového objektu pro odstavení aut u Sportovní haly. Alespoň podle mínění některých zastupitelů.

V pondělí se hlasovalo o prvním kroku ke změně územního plánu, který otevře cestu k novému parkovacímu domu. Pro se vyslovilo 30 zastupitelů a nikdo nebyl proti (celkem je zastupitelů 45). Ale padly i některé připomínky. Například se hovořilo o tom, zda má město všechny potřebné pozemky. Náměstek primátora Petr Podhola uvedl, že některé plochy jsou ve vlastnictví státu a spravuje je momentálně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ale o jejich získání pro město se jedná.

Řešilo se také, kolik by se vybíralo za parkování a kdo by objekt provozoval. Náměstek primátora František Konečný ohledně placení konstatoval, že když bude parkoviště postavené s pomocí dotací, město na něm nesmí vydělávat. Parkovné by tedy mělo být spočítané tak, aby odpovídalo nákladům na správu objektu.

Zastupitel Pavel Burda upozornil, že v Českých Budějovicích chybí kvalitní architektura. A naznačil tak, že nejde jen o počet parkovacích míst, ale také o architektonickou stránku věci.

V soutěži už ale byl architektonický návrh vybrán. Je dílem Ateliéru 8000. Podle Františka Konečného má být základem stavby železobetonová konstrukce pokrytá sítí, která bude porostlá zelení. Náklady na postavení objektu se odhadují asi na 70 milionů korun.