Parkovací dům nabídne aktuálně veřejnosti 276 parkovacích míst. Sazba je 20 korun za první hodinu, za každou další pak 15 korun. Na snímku ověřuje elektrikář Petr Šírek funkčnost světelných čidel před zahájením provozu.

Více o provozu parkovacího domu si přečtete v Deníku v příštích dnech.