Tři parkovací plochy nabídne od 24. srpna 2023 pro návštěvníky známé výstavy Země živitelka sám pořadatel, Výstaviště České Budějovice (VCB). V pondělí už do areálu naváželi techniku vystavovatelé.

Podle Michaely Čeňkové, tiskové mluvčí VCB, bude jedna plocha na trávníku hned u hlavní brány. Další parkování bude možné na ploše P1 z boku brány číslo dvě s nájezdem z Husovy třídy a třetí parkoviště bude tradičně na náplavce pod Dlouhým mostem. „Doporučujeme návštěvníkům, aby využívali naše plochy, na nich jsme schopni garantovat naše ceny,“ uvedla k parkování Michaela Čeňková. Za osobní automobil na celý den zaplatí parkující 180 korun, motocykl vyjde na 90 korun a dodávka nebo autobus na 350 korun. Parkoviště se ve čtvrtek, kdy výstava začíná, otevřou už od šesti hodin ráno. Brány výstaviště propustí první návštěvníky v devět hodin.

Parkování v době Země živitelky na náplavce u Dlouhého mostu.Parkování v době Země živitelky na náplavce u Dlouhého mostu.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Ve čtvrtek se uskuteční slavnostní zahájení s čestnými významnými hosty v 10 hodin v pivovarské zahradě a sobotu pak národní dožínky se slavnostním průvodem, který začne u hlavní brány v 9.45 hodin také s řadou čestných hostů. Po celou dobu trvání 49. ročníku Země živitelky bude pro návštěvníky nachystán bohatý program, který představí novinky v zemědělské a potravinářské technice, pěstitelství i chovatelství a naváže tematicky na předcházející ročník s mottem „Na cestě k udržitelnosti.“

Kvalita potravin

Letošním cílem je podle předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmíra Severina poukázat na vztah člověka ke krajině v kontinuálním a delším časovém horizontu. „Agrosalon Země živitelka jako jediná a největší z klíčových akcí každoročně prezentuje celý zemědělsko-potravinářský sektor,“ říká Mojmír Severin a konkrétně k letošnímu tématu agrosalonu uvádí: „Souběžně s prezentací technologických novinek z rostlinné a živočišné výroby nezapomínáme i na význam zemědělství, a to hlavně z pohledu života na vesnici se zdůrazněním sociálního zemědělství. Samozřejmě udržitelnost je také spjata s kvalitními potravinami. Prezentace výsledku českého potravinářství má jednoznačně upozornit nejen na kvalitu produkce potravin, ale také na jejich rozmanitost. Ročník s číslem 49 se také nese v duchu připomenutí 150 let od výročí narození Antonína Švehly, který byl bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností a hybatelem agrárního dění v minulém století.“ Vloni navštívilo Zemi živitelku 114 000 lidí.

V centru města parkovací domy

V Českých Budějovicích už bude v době konání výstavy dokončena rekonstrukce křižovatky Husovy třídy a ulice Oskara Nedbala, počítat ale bude ještě nutné se zúžením Strakonické ulice v úseku skrz sídliště Vltava kvůli rekonstrukci. Ta má skončit 28. srpna 2023. Na celém pravém břehu Vltavy pak musejí řidiči počítat s tím, že jsou zde modré zóny s vyhrazenými lokalitami pouze pro místní obyvatele a podnikatele a smíšené zóny, kde se parkuje za hodinovou taxu. Naváděcí systém ve městě ale informuje o volných místech v parkovacích domech, které se nacházejí třeba u OC IGY nebo u zimního stadionu, které lze využít při cestě do města. V úterý by měla skončit i první etapa prací na obnovení značení na parkovišti na Mariánském náměstí. Druhá etapa prací na polovině parkoviště se plánuje od 30. srpna do 1. září 2023.