Velká oprava čeká parkoviště u domů v budějovické Větrné ulici (č.p.8,10,12,14), Jedná se přibližně o plochu 500 metrů čtverečních.

Podle náměstka primátora Ivo Moravce spočívají navržené úpravy v odstranění původních konstrukčních vrstev parkoviště, odstranění silničních obrubníků a osazení nových. "Na některých místech dojde k výškové úpravě mříží uličních vpustí. Na opraveném parkovišti vzniknou varovné pásy a dojde tam k napojení na přístupové chodníky k panelovým domům. Součástí stavby je i oprava chodníku. Plochy veřejné zeleně budou vyčištěny od kamenů, dosypány zeminou do vyhovujícího stavu a osety travním semenem,“ vypočítává další změny Ivo Moravec.

Stavba za více než jeden milion korun začne 5. srpna a potrvá maximálně 40 dní. Omezení budou dočasná, parkování v celém rozsahu plochy bude jen krátkodobé.