Rozejdou se po dobrém nebo po zlém? To zatím nikdo neví. Řeč je o českobudějovické radnici a firmě Vinci Park CZ. Jednají kvůli smlouvě o parkovacím systému v Budějovicích, která měla platit do roku 2015.

Radnici se ale zdá, že část peněz vybraných za parkování zbytečně mizí za hranicemi města. Proto chce nyní vedení města smlouvu předčasně ukončit. „Město navrhlo ukončení smlouvy dohodou,“ potvrdil Deníku českobudějovický radní Tomáš Bouzek (TOP 09).

Právě Bouzka pověřili ostatní radní, aby s firmou Vinci ukončení smlouvy dojednal. Bouzek dodal, že pokud by firma na návrh města nepřistoupila, vidí on osobně hned několik důvodů pro jednostranné ukončení smlouvy, případně pro vyslovení neplatnosti smlouvy jako celku.

Město teď čeká na písemnou odpověď společnosti Vinci. Firma sama nechce současné jednání nijak komentovat, nevyjádřila se ani k dotazům, které vznesla redakce. „Nepovažujeme za vhodné informovat našeho partnera prostřednictvím médií. O podmínkách spolupráce jednáme přímo se zástupci města,“ uvedl Petr Smékal, ředitel společnosti Vinci Park CZ, a.s.

O smlouvě na správu parkovacího systému ve městě se dlouhodobě vedou spory, má kritiky i příznivce. Pozitivní vliv na kázeň řidičů, na druhé straně nevýhodné dělení zisku mezi město a smluvního partnera, to jsou nejzásadnější argumenty pro i proti dosavadnímu systému správy parkovacích míst v Českých Budějovicích. Radnice by to ráda změnila a se společností VINCI Park CZ chce smlouvu ukončit.

Kritikům se hlavně zdá, že firma má až nepřiměřený zisk. Poukazují například na to, že město se musí o výtěžek z parkovného dělit a významná část financí plyne soukromé firmě.

Obhájci smlouvy s firmou VINCI Park poukazují na to, že město i tak získává víc peněz z parkování než dříve. „Podle informací, které mám k dispozici, byly náklady na provozování systému před uzavřením smlouvy tak nízké, že i při nižším výběru parkovného mělo město větší příjmy než po uzavření předmětné smlouvy,“ oponuje ale člen rady města Tomáš Bouzek. Ve prospěch dosavadní správy parkovacího systému hovoří i to, že po zavedení současného systému se výrazně zvýšila respektovanost dopravního značení.

Rada města navzdory hlasům hovořícím ve prospěch spolupráce s firmou VINCI Park pověřila radního Tomáše Bouzka ukončením smlouvy. Ten očekává, že firma přistoupí na ukončení smlouvy dohodou. Pro obě strany by to podle Tomáše Bouzka znamenalo nejlepší řešení a právní jistotu. Pokud firma VINCI Park na dohodu nepřistoupí, může město smlouvu jednostranně vypovědět. Nelze ale předem vyloučit, že by pak společnost VINCI Park podala na město žalobu.

„Soud se v takovém případě nebude zabývat pouze platností výpovědi, ale rovněž platností smlouvy od samého počátku, což představuje pro VINCI Park značné riziko,“ uvedl Bouzek s tím, že by pak mohlo dojít i ke sporům o vybrané peníze.

Vedení města předpokládá, že se do konce září rozhodne o dalším postupu. Správu parkovacího systému by podle Bouzka mohla převzít některá z organizací stoprocentně vlastněná městem. V případě dopravního podniku by to třeba znamenalo, že se mu poníží dotace. Protože by získal další příjem z parkovného.

VINCI Park působí v parkovacích službách celkem ve dvanácti zemích více než čtyřicet let, v České republice působí skupina VINCI Park od roku 1995. VINCI Park provozuje celkem přes 1 250 000 parkovacích stání v parkovacích objektech a na veřejných komunikacích. V Praze spravuje přes 30 000 parkovacích stání a v Českých Budějovicích pak 1080 stání na komunikacích a parkovištích.⋌