České dráhy totiž společně s Stifterovým pošumavským železničním spolkem v neděli slavily 140. výročí železniční tratě vedoucí z Českých Budějovic do Plzně. Tato trať uvedená do provozu 1. září 1868 byla první parostrojní drahou na území jižních Čech a tvořila prvý úsek železnice propojující v pozdějších letech hlavní město mocnářství Vídeň s Chebem a s Prahou. Parním vlakem dojely na trase Císaře Františka Josefa až do Strakonic desítky nadšených cestujících.