„Do aktivit se kromě úzkého kruhu několika lidí, kteří si vzali na starosti všechny administrativní záležitosti, zapojila spousta lidí z Nových Hradů a okolí, ale také další nadšenci například z Trhových Svinů, Českých Budějovic nebo z Prahy. Pomohlo nám ale i několik stovek lidí, kteří přispěli na obnovu parku třeba koupí speciálních triček," přibližuje člen spolku Michal Jarolímek.

Adoptované lavičkyNa původní místa se 25. října vrátilo sedm zbrusu nových parkových laviček v tradičním designu. Na jejich pořízení i následnou údržbu přispěli částkou 15 tisíc korun vesměs soukromí dárci, většinou jednotlivci či rodiny. Kromě dobrého pocitu a možnosti při procházkách posedět na oblíbeném místě dostali k dispozici i tabulku pro libovolné sdělení dalším návštěvníkům.

V rámci několika letošních brigád se pak podařilo přibližně osmi desítkám dobrovolníků vyčistit koryta vodních toků, zbavit některé části parku náletových dřevin a obnovit tak například zarostlý průhled mezi Modrým domem a mostkem u vodopádu.

Nově mají návštěvníci díky úsilí členů spolku a nečekané ochotě dárců také sedm důvodů v parku posedět. Projekt adopce laviček umožnil osadit sedm vytipovaných míst v parku novými lavičkami. „Takovou reakci jsme ani nečekali, někteří dárci adoptované lavičky věnovali svým rodinným příslušníkům, jedna lavička se stala dokonce svatebním darem," vypráví Michal Jarolímek.

Pochvalu za vstřícný přístup a nadšení pro další zamýšlené aktivity ale zaslouží i řada institucí, bez jejichž pomoci by zlepšení stavu parku nebylo myslitelné. „Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, zástupci Národního památkového ústavu, města Nové Hrady a Povodí Vltavy zjišťujeme, jak by se dala zabezpečit a zakonzervovat zřícenina Modrého domu. Do ní mají turisté volný přístup, přitom tu hrozí propadnutí klenby sklepů, pád cihel z obvodových zdí či dokonce jednoho z okenních překladů," vyjmenovává. Podle představ zúčastněných rozhodně stojí za snahu uskutečnit vizi citlivých stavebních zásahů.

V plánu je ale také obnova značených cest a naučných stezek. Stranou nezůstává ani město Nové Hrady, které nyní žádá o dotaci na opravu vstupní brány či hlavní komunikace.