Mladík k nim neměl žádné dokumenty a policie se tedy domnívá, že je pašoval k nelegálnímu prodeji. O jejich nabytí prý vyprávěl pohádky, poznamenal pasovský deník PNP.

Přivolaný veterinář konstatoval, že štěňata v tomto stáří ještě nesmějí být odebírána matkám. Kromě toho nebyla očkována ani vybavena čipem či tetována, takže vůbec nesměla být dovezena do Německa. „Na základě dalších šetření nabyla policie podezření, že mladý muž nedodržel žádný z předpisů s cílem získat majetkový prospěch,“ píše PNP. „Z prodeje štěňat ale nebylo nic, byla předána do útulku ke karanténě. Řidič pak musel složit před další cestou kauci ve výši stovek eur, protože mu hrozí další řízení.“

Podle hlavního komisaře Waltera Hoffmanna to bylo poprvé, kdy v blízkosti přechodu Philippsreutu takto našli pašovaná štěňata. „Předpokládá, že tato byla koupena v Čechách od nějakého chovatele za nejnižší cenu, aby pak byla prodána v Německu s velkým ziskem,“ uzavírá PNP.

Pasivní kouření při jídle neškodí?!

Německý ústavní soud prohlásil za neústavní celoplošný zákaz kouření v gastronomických provozech ve městě. Toto nařízení je neslučitelné se základním právem na svobodu povolání a na rovné zacházení, cituje pasovský deník PNP z rozhodnutí soudu. Až do nové úpravy musejí úřady v Hamburku povolit kouření ve vedlejších uzavřených prostorách. List vysvětluje, že stížnost iniciovala nájemkyně dálničního motorestu v Hamburku s tím, že jí nebylo povoleno zřídit v zařízení separátní kuřácký prostor.“V Hamburku bylo od roku 2009 kouření povoleno jen v nejmenších provozovnách nebo v oddělených místnostech větších zařízení, a to jen tehdy, když v nich nebylo nabízeno hotové jídlo. Ústavní soudci uzavřeli, že toto omezení přináší značné hospodářské nevýhody pro provozovatele restaurací, aniž by k tomutu opatření byl věcný důvod. Nejsou žádné důkazy o tom, že pasivní kouření při jídle je nějak zvlášť zdraví škodlivé, řekl soud.

„Pro Bavorsko nemá rozsudek žádný význam, striktní zákaz kouření v restauracích bez výjimek je nadále přípustný,“ sděluje PNP z vyjádření bavorského ministerstva zdravotnictví. Zákaz se prý osvědčil. „Zarušuje účinnou ochranu nekuřáků,“ řekl ministr Marcel Huber.

Pohled šel 21 let

Adresátka dopisu v německém Röttingenu měla radost z pozdravu z dovolené z Weyreggu na Attersee, který dostala, jen se nad ní podivila – odesílatelka, její švagrová, už totiž delší dobu v Horních Rakousích nepobývala. „Pak se podívala na razítko a uviděla tam 1. srpen 1990,“ píše linecký deník OÖN. „Pozdrav jí byl doručen přes již změněné směrovací číslo a nalepenou šilinkovou známku. Kde se zásilka toulala 21 let, rakouská ani německá pošta neumějí vysvětlit.“