„Krajský rozpočet musí nadále s povodněmi počítat,“ říká hejtman Jan Zahradník.


„Jihočeský kraj proto zadal vypracování koncepce protipovodňové ochrany na celém území. Měla by zhodnotit celkový stav ochrany před povodněmi, stanovit slabá místa a navrhnout opatření. Odborná koncepce má být hotová letos v listopadu. Poslouží pak jako podklad pro plány oblastí povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje,“ dodal Zahradník.


Z podnětu občanů obce Lužnice nechal kraj zpracovat studii, která se zabývá možností vytvořit prostor pro zadržení vody v rovinatém území pod hrází rybníka Rožmberk. Zlepšila by se tak ochrana Lužnice a okolních obcí. „Nákladné investice musejí být uskutečňované ve finanční režii správců povodí, tedy státu,“ dodal Zahradník.


Někde si na možnost povodní zvykli. „Protipovodňová opatření v naší obci totiž nemají cenu,“ říká starosta Putimi na Písecku Ladislav Šabat.
„Ležíme blízko soutoku řek Blanice s Otavou a vlivy povodňových vln se zde sčítají.“


Na místě, kudy se hnala velká voda, stojí dnes nové domy, jako třeba v obci Metly a Předmíř na Blatensku. Metelský rybník, který před pěti lety smetl dvě desítky domů, má nyní vyšší a širší hráz.


„K tragédii se už ale nikdo nechce moc vracet,“ tvrdí Karel Palivec, starosta Předmíře a Metel.