„Datum ukončuje dobu, po kterou by ženy musely symbolicky pracovně ‚nastavovat‘ uplynulý rok, aby dosáhly průměrného ročního výdělku mužů,“ napsal deník PNP.

Nechce střílet koloušky

Myslivec Franz Greil, zemědělec z Garstenu v okrese Steyr venkov, odmítá splnit uložený plán odstřelu srnčí. „Chce zvěř spíše chránit a jen zřídkakdy ji střílet,“ napsal deník OÖN. „Kvůli jeho postoji mu ale hrozí trest ve správním řízení.“ „Nenechám si už tato nařízení líbit, nechci se nechat označovat za vraha koloušků,“ říká Greil v listě. Už loni podle svých slov složil jen pět kusů místo nařízených dvanácti. Odmítá střílet především mladou zvěř. „Srnčí, která u nás ještě je, by měly mít šanci vidět i moje děti,“ uvedl. Podle předsedy okresního mysliveckého svazu Rudolfa Kerna může úřad uložit pokutu tomu, kdo nedodrží alespoň 90 procent uložených kvót odstřelu. Greil je prý se svým postojem v okrese jediný.

Čtenáři navrhnou známky

Pasovský deník PNP hledá obrazové motivy k sérii poštovních známek „Mé Dolní Bavorsko“. Vyzval čtenáře, aby redakci zaslali své nápady a snímky. Známky bude produkovat Neue Presse Post, dceřiná společnost Vydavatelské skupiny Pasov. „Zatím co dosud byly jejími klienty úřady a velké firmy, NPP chce nově více oslovovat také živnostníky a privátní osoby včetně možnosti vydat si vlastní poštovní známky,“ píše deník.národní den akcí za platové zrovnoprávnění žen s muži. „Datum ukončuje dobu, po kterou by ženy musely symbolicky pracovně ‚nastavovat‘ uplynulý rok, aby dosáhly průměrného ročního výdělku mužů,“ napsal deník PNP.

close zoom_in Popojíždět sem tam se nesmí

Jen za to, že 20letá Simone Zanklová projela v Graflingerově ulici v Deggendorfu čtyřikrát kolem policejního auta, dostala pokutu 20 eur. „Co možná málokdo ví, paragraf 30 zákona o silniční dopravě zakazuje ‚bezúčelné popojíždění‘ uvnitř obce,“ vysvětluje deník PNP. S tím, že je ovšem otázka, zda a kdy je nějaká jízda bezúčelná.

Simone Zanklová v kritické noci zajížděla svým golfem s přítelem nejprve na hranolky do rychlého občerstvení, stejnou cestou zase zpátky, a po delším stání na náměstí jela Graflingerovou ulicí ještě jednou. Tentokrát už ji zastavili policisté. Odkázali na všeobecné stížnosti občanů a ocitovali jí zmíněný paragraf, podle něhož jsou při užívání motorových vozidel zakázány zbytečný hluk a bezdůvodné zatěžování okolí zplodinami. Obzvlášť je zakázáno nechávat zbytečně běžet motor a nepřiměřeně bouchat dveřmi. A zakázáno je i ono bezdůvodné popojíždění uzavřenou obcí, pokud se tím ostatní cítí obtěžováni.

Deggendorfská policie zvýšené kontroly v ulici potvrdila. Jsou prý vyvolány masivními stížnostmi občanů na nelegální závody příznivců tuningu v těchto místech. K námitce, že za bezúčelné popojíždění by mohl být policií označen třeba víkendový výlet v cabriu, policie souhlasí, že termín je vágní. „V Graflingerově ulici prý ale mnozí řidiči opravdu patnáctkrát, dvacetkrát projedou tam a zpátky, a tedy rozhodně bezdůvodně,“ píše list. Simone Zanklová prý pokutu neměla platit a podat proti rozhodnutí odpor. Její tehdejší jízdy podle advokátů rozhodně bezúčelnými ve smyslu uvedené normy nebyly.

Tichá noc na seznam

Píseň Tichá noc, řeč burgenlandských Romů a maškarní průvod „lumpů“ v Ebensee byly s dvanácti dalšími pojmy zařazeny do rakouského národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

K Tiché noci linecký deník OÖN připomíná, že vznikla před zhruba 190 lety na mariánské faře v salcburském Lungau. Autorem textu byl Joseph Mohr; melodii složil o dva roky později Franz Xaver Gruber. Z Horních Rakous byl na národní seznam zapsán mj. také Lichtbratlmontag v Bad Ischlu. První pondělí po 29. září, první den podzimu, kdy bylo třeba na práci už přisvítit, obdarovávali mistři své tovaryše pečínkou. Zvyk se udržel dodnes a většina podniků v místě v poledne končí práci, aby zaměstnancům umožnila účast na svátku.

Porota velmi dlouho diskutovala mj. o zařazení pojmu „Rapid-Viertelstunde“, čtvrthodinka Rapidu, zvyk dodržovaný na stadionu od roku 1921, kdy fandové vídeňského klubu ženou posledních patnáct minut svůj tým do útoku. Návrh byl nakonec jednomyslně zamítnut.

Zaplatí maminka pokutu?

Další kolo boje rozvedených rodičů o pětiletého Samuela, uneseného před Vánocemi od otce z Lince do Čech (Deník opakovaně informoval), probíhá. Opatrovnický soud v Traunu nyní uložil matce chlapce pořádkovou pokutu 2000 eur a pohrozil jí dalším čtyřtisícovým trestem, pokud dítě během tří dnů nevrátí do Rakouska, kde je svěřeno výhradně do péče otce.

Nemají všechno chutné

Hornorakouská kontrola potravin loni navštívila 9065 provozů z registrovaných 20 644 a odebrala 5339 vzorků. „Pětina byla závadná,“ napsal deník OÖN. Upřesnil, že z velké většiny šlo o chybějící označení včetně složení výrobků. „116 vzorků bylo nepoživatelných, dvacet dokonce zdraví ohrožujících,“ uvedl list. Těžké hygienické závady byly zjištěny u 146 provozů (pekárny, cukrárny, restaurace, řeznictví).

Lesů u sousedů přibývá

Téměř půl milionu hektarů – 42 procent povrchu Horních Rakous – pokrývají lesy a dále jich přibývá. Polovinu tvoří plochy nejvýš 200 ha velké, které obhospodařuje 35 000 malovlastníků. 30 procent patří spolkovým lesům, 20 procent velkým koncernům. „Cena dřeva je nyní nejvyšší za posledních patnáct let,“ říká v deníku OÖN Andreas Hofbauer, předseda sdružení malých vlastníků lesa. 80 procent vytěžených stromů jde na pily, 12 procent do papíren, osm procent slouží jako biomasa. Na 63 procentech ploch rostou smrky. V nových školkách jejich podíl ale poklesl na 39,4 procenta, zatím co podíl listnáčů vzrostl na 53,7 procenta.

Čínská ano, univerzitní ne

V Bavorském lese se přou o užívání titulu „univerzitní klinika“. „Klinika tradiční čínské medicíny (TCM) v hornofalckém Bad Kötztingu dostala od čínského partnera před rokem propůjčen titul Univerzitní klinika TCM Univerzity v Pekingu,“ napsal deník PNP. „Bavorské ministerstvo školství ale nemocnici upřelo užívání tohoto titulu. Přesto se dál objevuje například na internetových stránkách kliniky.“ Tam doslova stojí, že toto zařízení bylo v uznání dlouholetého výzkumu, vzdělávání a klinické péče loni oficiálně jmenováno univerzitní klinikou TCM Univerzity v Pekingu.

Podle mluvčí ministerstva smějí titulu univerzitní užívat jen zákonem jmenovaná zařízení v Mnichově, Erlangenu, Würzburgu a Řeznu. „Ministerstvu na Bad Kötztingu vadí, že pacienti by mohli mít dojem, že tato nemocnice je bavorskou univerzitní klinikou s lékařskými službami na nejvyšší úrovni,“ uvádí dále deník.

Ředitel kliniky Anton Staudinger upozorňuje, že vždy výslovně uvádějí, že jejich titul pochází z Pekingu. Kromě toho například v hlavičkách oficiálních listin kliniky pojem univertzitní neuvádějí. „Formulace na webu shledává oprávněnými,“ končí PNP.

Autoshow v Pasově

Ve veletržním parku Kohlbruck v Pasově bude 8. až 10. dubna „automobilová a motocyklová výstavní show“. 200 vystavovatelů nabídne v šesti halách o 40 000 m² auta v nejušlechtilejších úpravách, okruhové a rallye vozy, veterány, roadstery, cabria, přívěsy atd. včetně značek Aston Martin, Ferrari, Porsche či Maserati. Vystaveno bude na 500 modelů.

Děti budou hledat vajíčka

V dolnobavorském příhraničním městečku Zwiesel ukryjí o Velikonocích na různých místech města 3000 očíslovaných vajíček. Děti do 12 let je mohou hledat a za každé nalezené obdrží malý dárek. Akce bude doprovázena pestrým programem s koncerty, kurzy dovedností, turistickými vycházkami taky do podzemí města atd. Od 16. do 25. dubna bude celý Zwiesel „nastaven“ na jaro – místní gastronomové budou lákat na velikonoční delikatesy a řada ubytovatelů nabízí výhodná paušální aranžmá pobytů. Podrobnosti na www.osternest.info, www.zwiesel-tourismus.de