O zahradničení promluvil Václav Cílek svým osobitým způsobem. „Voltairův Candide, který je příšerný, uřezávají se v něm hlavy a dělají se tam další nepěkné věci, končí tím, že se všichni sejdou na zahrádce a pracují tam. Zároveň je starost o zahradu, o půdu výrazem svobody," uvedl známý popularizátor vědy. Franz Kafka prý projevil úžasnou prozíravost, když měl velký zájem pracovat s půdou. „Myslím, že si byl někde hluboko vědom svojí nemoci a tušil možnost uzdravit se skrze půdu," řekl Václav Cílek o židovském spisovateli.

Inspirativní přednáška se nemohla nedotknout dalších aspektů zahradničení, jako je pozitivní vliv na vývoj inteligence a imunitního systému dětí a mnohých dalších. Kdyby nemusel Václav Cílek stihnout vlak a odejít pěšky na nádraží, debata plná otázek mohla trvat až do noci.