„Naše občanské sdružení vzniklo spontánně, jako odpověď na již probíhající nevhodnou výstavbu,“ uvedl za sdružení spolumajitelů domů Vídeňského předměstí Kryštof Kratochvíl. „Jako příklad mohu uvést nárožní dům ulice Na Sadech a Rudolfovské či nevkusný a proporčně neúměrný bytový dům v proluce na kraji Jeronýmovy ulice,“ dodal Kratochvíl a nesouhlas rozšířil i o plánované obchodní centrum Černý Pelikán.


Podle sdružení je v případě Černého Pelikána nepochopitelné, že současné regulativy dovolí zbourat několik činžovních domů a vnitroblok plný zahrad a vzrostlých stromů nahradit železobetonovým monstrem s parkovištěm pro více jak 200 aut na střeše budovy. „Kácení stromů vnitroblokových zahrad a likvidace zelených ploch jsou pro nás nepřijatelné,“ řekl předseda občanského sdružení Ladislav Dolanský.


„Stavební hodnoty Vídeňské čtvrti je nutno chránit. Regulační plán je formulován velmi široce. Investor si tak podmínky nastaví jako požadavek maximálně možného,“ zdůraznil Kratochvíl. A doporučil městu rozvíjet obchodní centra v lokalitách, kde se tolik nedotknou současné zástavby a budou dopravně lépe dostupné.


„Jsou to pokrytečtí stěžovatelé. Většinu hodnotných stromů hodláme zachovat nebo přesadit,“ ohradil se na adresu občanského sdružení Petr Zdobinský, ředitel investorské firmy MONT – TD. Vzápětí dodal, že tvrzení, že ubude zeleně je zcela neopodstatněné. „Neudržované zahrady zvelebíme a zpřístupníme veřejnosti,“ naznačil Zdobinský k záměrům investora, oživit centrum nejen obchodní, ale i odpočinkovou zónou.


„Územní plán a regulační plán tuto činnost v dané lokalitě umožňují, ale rozhodující bude řízení o vlivu stavby na životní prostředí,“ upozornil primátor Juraj Thoma. „Oživení této lokality, byť obchodního rázu, je určitě lepší než chátrající objekty bývalé masny a sodovkárny, proti čemuž nikdo neprotestoval, stejně jako proti dřívějšímu provozu masny,“ připomněl Thoma.


Stavbu nyní bude projednávat krajský úřad v tak zvaném procesu EIA – vlivu na životní prostředí.