Občanská sdružení stále trvají na tom, že České Budějovice další multifunkční obchodní centrum nepotřebují a že obytný blok v případě výstavby centra ztratí svůj klidový ráz. Investor ale naopak zdůrazňuje, že zvýší úroveň dané lokality a přivede do ní život.

„Je sedm bodů, které vnímáme z hlediska sociálních a environmentálních aspektů jako zásadní,“ vypočetla sporná místa stavebního záměru Pavla Matějková ze sdružení Calla. Trnem v oku občanským sdružením je zejména střešní parkoviště, obávají se zvýšení hluku, prachu, emisí a dopravního zatížení a úbytku vzrostlé zeleně. Bojí se také, že v obytném vnitrobloku bude příliš vzkvétat noční život.

„Nebráníme se racionálním podnětům, teď prezentujeme už dvacátou variantu záměru,“ prohlásil ředitel investorské společnosti Mont–TD Petr Zdobinský. Výhrady sdružení odmítl. Dle jeho slov je projekt v souladu s regulačním a územním plánem a námitkám občanů vyšel vstříc kompromisními řešeními. Střešní parkoviště např. bude od obytných domů i školy v sousedství dostatečně odděleno. Zeleň ve vnitrobloku bude zachována ve stejném rozsahu, vznikne tu veřejně přístupný park s vodními prvky.

Černý pelikán by měl vyrůst na místě bývalé sodovkárny v bloku mezi Lannovou a Rudolfovskou třídou a systémem obchodních ulic by měl tyto dvě třídy propojit. Výstavba by se měla uskutečnit v letech 2009 až 2010.